Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Brugpensioen leraars kan Vlaanderen fortuin kosten (De Morgen, 7 februari 2012)

07/02/2012 08:31 - Verschenen

Topoverleg over uitstapregeling onderwijs

Door het optrekken van de pensioenleeftijd dreigt een gat in de Vlaamse begroting te ontstaan van enkele honderden miljoenen euro's. Vandaag is er topoverleg over de tbs-uitstapregeling voor het onderwijspersoneel.

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zit vandaag samen met Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) om te praten over het systeem van terbeschikkingstelling (tbs). Vlaamse leerkrachten kunnen voorafgaand aan hun eigenlijke pensioen instappen in een regeling van tbs. De leraar moet in theorie beschikbaar blijven, maar in de praktijk komt het erop neer dat hij of zij enkele jaren voor het eigenlijke pensioen thuis kan blijven en ondertussen een wachtuitkering krijgt. Kleuterleidsters kunnen op 56 stoppen, andere leerkrachten op 58. Op dit moment moest zo twee tot vier jaar overbrugd worden tot de pensioengerechtigde leeftijd van 60. Doordat de federale overheid die pensioenleeftijd optrekt naar 62 komen daar twee extra jaren bij. Begin 2011 zaten 9.638 leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs in het systeem. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Smet op een vraag van LDD-parlementslid Peter Reekmans. Dit kostte de Vlaamse overheid vorig jaar in totaal 208,55 miljoen euro, laat het kabinet Onderwijs weten. Daar komt nog 16,6 miljoen euro bij voor leerkrachten uit het hoger onderwijs die in de uitstapregeling zitten. De twee extra jaren zouden zo de Vlaamse overheid 450 miljoen euro kunnen kosten. Reekmans vindt dit onaanvaardbaar: "Als de federale overheid haar plannen doorzet zal dit Vlaanderen bij ongewijzigd beleid de komende jaren honderden miljoenen euro's extra kosten. "Het wordt tijd dat de Vlaamse regering het stilzwijgen over dit urgent probleem doorbreekt." Vandaag volgt alvast topoverleg tussen Smet en Van Quickenborne. Op beide kabinetten wil niemand commentaar geven, omdat de materie 'gevoelig' ligt. De hele week zal bovendien op verschillende niveaus, door experts en de bevoegde ministers, worden geprobeerd om een oplossing te vinden. De vraag rijst wie de factuur krijgt, maar ook wat dit zal betekenen voor de leerkrachten. Voor Jos Van der Hoeven van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) is het alvast onaanvaardbaar dat het onderwijspersoneel gewoon twee jaar langer in de uitstapregeling moet blijven hangen. "Ik geef een voorbeeld. Een leerkracht verdiende 1.000 euro en besliste om in het tbs-systeem te stappen. Hij aanvaardt hierbij dat hij twee jaar lang slechts 600 euro per maand krijgt om eenmaal op pensioen 750 te krijgen. Je kunt die mensen nu toch niet zeggen dat ze het langer moeten doen met alleen het wachtgeld? "Als het zo wordt geregeld, wil Van Quickenborne gewoon besparen door de factuur door te schuiven naar Vlaanderen. Dit past niet in een maatregel om mensen langer aan het werk te krijgen, want die mensen werken niet meer." De vakbonden lijken alvast bereid om een verschuiving van het tbs-systeem te aanvaarden, maar dan onder voorwaarden.

© 2012 De Persgroep Publishing