Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Brug van 200 meter over kruispunt in Diepenbeek (Het Belang van Limburg, p. 2-3, 15/06/2012)

15/06/2012 07:47 - Verschenen

Oplossing voor aanleg Spartacus-Tramlijn

BRUSSEL - In Diepenbeek wordt de N76-Verbindingslaan door middel van een brug van 200 meter over de N2- Grendelbaan gelegd. Daarmee krijgt Diepenbeek een oplossing voor de aanleg van de Spartacus-tramlijn Hasselt-Maastricht op zijn grondgebied. Alle betrokken partijen zijn het daarover eens geraakt, Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits beslist eerdaags over de financiering (geschat op 2 tot 4 miljoen euro).

In Diepenbeek is er heel wat protest tegen de aanleg van de sneltramlijn Hasselt-Maastricht. Die tramlijn zou in Diepenbeek parallel naast het bestaande treinspoor worden aangelegd. Tegen 2015 gaan daardoor alle spoorovergangen dicht.

In de plaats komen twee bruggen ter hoogte van de Nierstraat en de Waardestraat, en een tunnel voor fietsers en voetgangers aan de Stationsstraat.

Voorbij de Molenstraat richting N76 (Verbindingslaan) zou er een derde brug komen voor alle verkeer over de spoorlijn en de toekomstige sneltramlijn. Die zal vanaf een nieuwe weg vanaf de Grendelbaan aansluiten op de N76 aan de Katteweidelaan.

Het kruispunt Katteweidelaan- N76 wordt dan een beveiligd uitwisselingspunt. De N76 Genk- Diepenbeek-Kortessem is immers een belangrijke verbinding tussen de autosnelwegen E313 en E314.

Door dat nieuw aan te leggen kruispunt zal het huidige drukke kruispunt van de N76 met de N2 (Grendelbaan) verdwijnen.

Daardoor zou het voortaan onmogelijk worden om met de auto rechtstreeks van Bilzen naar Diepenbeek/Hasselt te rijden, en andersom. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vindt het immers onverantwoord om dit drukke kruispunt zo verder te laten functioneren op korte afstand van het nieuwe knooppunt van de Katteweidelaan met de N76.

Geheim overleg

Wegens het grote verzet in Diepenbeek hebben vertegenwoordigers van De Lijn, AWV, Infrabel en de provincie Limburg meermaals overleg hierover gevoerd. Dat heeft nu tot een principiële beslissing geleid. Het stuk brug van de N76 over de spoorlijn wordt doorgetrokken tot voorbij het kruispunt met de N2. Ter hoogte van de Jaga zal de brug terug op niveau nul terechtkomen. Daardoor zal het kruispunt N76-N2 verdwijnen, maar blijft de N2-verbindingsweg Bilzen-Diepenbeek-Hasselt wel bestaan. Er wordt een verkeersturbine (net voorbij de Jaga aan sluitend op de brug) met parallelwegen aangelegd voor de mensen die vanuit Diepenbeek of Bilzen de N76 op of af willen.

Het verlengen van de bestaande brug van de N76 met circa 150 meter (tot voorbij het kruispunt dus) zou 2 tot 4 miljoen euro kosten.

Met het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V) is al onderhandeld over de financiering van dit project.

De minister beslist eerdaags of de extra middelen uit de reguliere begroting van AWV komen, of het project wordt opgenomen in het kostenplaatje van de Spartacustramlijn 1 Hasselt-Maastricht (publiek-private samenwerking).

Bedoeling is de beslissing volgende maand te bestendigen op de gemeenteraad van Diepenbeek.

Grote gelijk

Na de kostprijs (zie woensdagkrant) haalt Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) uit Diepenbeek dus ook hier zijn slag thuis.

"Ik heb altijd gezegd dat het afsluiten van het kruispunt N76-N2 nefast zou zijn voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Diepenbeek.

Er heeft nooit een draagvlak voor bestaan", zegt Vereeck. "Om Diepenbeek vlot bereikbaar te houden, heb ik altijd gesteld dat er maar één realistische oplossing is: de N76 met een brug over de N2 leiden. Enkel zo blijft de bestaande verbinding Hasselt-Diepenbeek- Bilzen gevrijwaard."

Vereeck beseft dat deze noodzakelijke oplossing de kostprijs van Spartacus verder doet oplopen.

"Die meerkost kan onmogelijk op de Diepenbeekse bevolking worden verhaald. En ook niet op AWV, want dan komen andere noodzakelijke projecten zoals de tunnels in Lutselus en de Stationstraat in het gedrang. Maar ik blijf erbij: het opdoeken van de tramlijn Hasselt-Maastricht blijft veruit de beste keuze. Die lijn is en blijft een onzinnig prestigeproject.

Verkeerskundig worden steden immers best verbonden met treinen, niet met trams. Bovendien dreigt er financieel een grote kater."

Yves Lambrix
Timmie van Diepen
© 2012 Concentra