Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Bouwovertreder weet niet van recht op minnelijke schikking (De Morgen, pag. 8 10/05/2013)

10/05/2013 13:44 - Verschenen

Parlementslid Lode Vereeck (LDD) pleit voor een cel minnelijke schikkingen die bouwovertreders voorstellen doet

Wie een bouwovertreding begaat en zijn werf stilgelegd ziet worden, kan zelf een minnelijke schikking aanvragen. Alleen weet niemand van het bestaan van die mogelijkheid af, en gebeurt het dus bijna nooit.

Een bouwovertreder van wie de werken zijn stilgelegd, heeft toch enkele keuzes. Behalve het ondergaan of doorbreken van een stakingsbevel, beide met de nodige financiële gevolgen, kan de bouwovertreder een beroep doen op een minnelijke schikking. Op vraag van de overtreder kan er een vergelijk gevonden worden met de stedenbouwkundige inspectie. Maar het aantal aanvragen voor zo'n minnelijke schikking is jaarlijks op een kleine hand te tellen. Het aantal ingewilligde aanvragen zelfs maar op enkele vingers, blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA).

"De minnelijke schikking zal via een folder meer bekendgemaakt worden. Het initiatief blijft echter bij de overtreder liggen", zegt Muyters. Een te kleine stap, vindt Vereeck. Vooral het laatste is hem een doorn in het oog. "Als boswachters hun fiat moeten geven over een voorstel van een stroper, kan je bezwaarlijk verwachten dat de minnelijke schikking een succesverhaal wordt. Indien Muyters dat echt wil, moet het initiatiefrecht tot een minnelijke schikking niet enkel beperkt blijven tot de overtreder." Vereeck pleit daarom voor een autonome cel 'minnelijke schikkingen' die voorstellen doet aan de overtreders.

48 procent stilgelegd

Ze zijn immers met een behoorlijk aantal, de overtreders die ieder jaar 'betrapt' worden. In 2012 werden er 3.025 bouwovertredingen vastgesteld. In de jaren voordien waren dat er telkens enkele tientallen minder. Meestal gaat het om woningen in ruimtelijk kwetsbaar gebied. Vooral het bevel om een bouwwerf stil te leggen, wordt vaker en vaker uitgevaardigd. In 2012 1.439 keer, of maar liefst in 48 procent van de gevallen. Ter vergelijking: in 1999 werd amper 5 procent van de overtredingen gevolgd door een stakingsbevel.

Volgens Muyters is de stijging het gevolg van het feit dat er sneller wordt ingegrepen, voor de werken voltooid zijn. Dat bevel tot staking van de werken werd vorig jaar ruim honderd keer genegeerd. En in tegenstelling tot de andere tendenzen daalt het aantal doorbrekingen de jongste jaren wél.

"Dat is het effect van de boetes ter hoogte van 5.000 euro, en het feit dat die boete wordt opgelegd aan iedere betrokkene", weet Lode Vereeck. "Maar net dat deze boete wordt opgelegd aan iedereen die bij de doorbreking van het stakingsbevel geacht wordt betrokken te zijn, zonder dat de inspectiediensten dat precies weten, is veel minder te verantwoorden. De overheid draait de bewijslast gemakshalve om", hekelt hij.

Het negeren van stakingsbevelen brengt jaar na jaar een behoorlijke som in het laatje van de Vlaamse overheid. In 2009 was dat nog 205.000 euro, vorig jaar leverden de boetes 479.998 euro op.

© 2013 De Persgroep Publishing

Ann van den Broek - De Morgen, pag. 8