Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

Boudewijn Bouckaert voorzitter commissie Onderwijs en Gelijke Kansen

10/09/2009 11:29 - In het parlement - Vlaams - Vlaams parlement

De politieke partijen in het Vlaams parlement hebben de voorzitters aangeduid voor de verschillende parlementscommissies. Deze legislatuur zullen er twaalf vaste commissies zijn. LDD duidde Boudewijn Bouckaert aan als voorzitter van de commissie Onderwijs en Gelijke Kansen.

CD&V mag als grootste fractie drie commissievoorzitters leveren. Sp.a, N-VA, Open Vld en Vlaams Belang zorgen elk voor twee voorzitters,

CD&V koos voor Eric Van Rompuy als voorzitter van de commissie algemeen beleid, financiën en begroting. Tom Dehaene zal de commissie welzijn, volksgezondheid en gezin voorzitten. De vroegere subcommissie landbouw, plattelandsbeleid en visserij wordt een volwaardige commissie onder leiding van Jos De Meyer.

Sp.a mag de voorzitter leveren van de commissie leefmilieu en natuur en van de commissie cultuur, jeugd, sport en media. Pas op de fractiedagen van 20 en 21 september worden de namen ingevuld. Bart Martens en Jan Roegiers staan met stip genoteerd.

De N-VA zet Mark Demesmaeker aan het hoofd van de commissie Brussel en de Vlaamse Rand. Parlementsvoorzitter Jan Peumans zal zelf de commissie mobiliteit en openbare werken voorzitten.

Open Vld duidt twee vrouwen aan als commissievoorzitter: Patricia Ceysens voor werk en economie en Annick De Ridder voor bestuurzaken en binnenlands bestuur.

Er komt één commissie voor de bevoegdheden van minister Freya Van den Bossche (sp.a), wonen en energie. Die zal voorgezeten worden door Vlaams Belang-parlementstlid Jan Penris.

Zijn partijgenoot Karim Van Overmeire wordt opnieuw voorzitter van de commissie buitenlands beleid. Daar valt voortaan ook wapenhandel onder. Die materie, binnen de regering een bevoegdheid van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), werd de voorbije jaren door een aparte subcommissie behandeld.

Groen! kreeg geen commissievoorzitterschap omdat de fractie daarvoor te klein is.

© BELGA