Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Boudewijn Bouckaert: ‘Scholengemeenschappen op zes jaar houden!’

18/02/2014 13:46 - Persbericht

Het onderwijsdecreet XXIV beoogt dat de huidige scholengemeenschappen, die normaal gezien voor een duur van zes jaar worden gevormd, na drie jaar ophouden te bestaan. In het gemeentelijke onderwijs, het gemeenschapsonderwijs als bij de vakorganisaties van het onderwijs, is hierover terecht veel beroering ontstaan. Binnen drie jaar, wanneer de scholengemeenschappen worden ontbonden, wordt het gemeentelijk onderwijs door deze operatie immers bijzonder kwetsbaar waardoor, volgens Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Boudewijn Bouckaert, de afbraak van ons gemeentelijk onderwijs dreigt. Hij eist dan ook dat deze maatregel wordt herzien via een amendement op het onderwijsdecreet  XXIV.

In het onderwijsdecreet XXIV wordt voorzien dat de huidige scholengemeenschappen, die normaal voor een duur van zes jaar worden gevormd, na drie jaar ophouden te bestaan. Dit zou nodig zijn om over te gaan tot de vorming van mega-scholengemeenschappen van minimum 3.000 leerlingen, die in de Nota van Vlaams minister Smet worden voorzien. Zowel in het gemeentelijke onderwijs, het gemeenschapsonderwijs als bij de vakorganisaties van het onderwijs, is hierover veel beroering ontstaan. Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Boudewijn Bouckaert eist dan ook dat deze maatregel wordt herzien via een amendement op onderwijsdecreet  XXIV.

Boudewijn Bouckaert wijst vooral op de nadelige situatie waarin het gemeentelijk onderwijs dreigt terecht te komen.

Boudewijn Bouckaert: "Binnen drie jaar, wanneer de scholengemeenschappen worden ontbonden, zitten we al dicht bij de gemeenteraadsverkiezingen, en kunnen er binnen de gemeenten geen verstrekkende beslissingen meer worden genomen. Bovendien is de discussie opgestart over de vorming van één publiek net dat eventueel ook het gemeentelijk onderwijs zou omvatten. Als binnenkort de scholengemeenschappen van het gemeentelijk onderwijs worden ontbonden wordt het gemeentelijk onderwijs bijzonder kwetsbaar in deze operatie. Bovendien heeft men steeds de regel gehuldigd dat de tijdsduur van de contracten met de CLB's als van de scholengemeenschappen zouden samenvallen. Door de regeling in OD XXIV wordt daar nu vanaf gestapt. Gemeenten zijn het beste niveau om het basisonderwijs te organiseren. Vlaanderen zou de gemeenteschool moeten koesteren. Met de huidige maatregelen dreigt de afbraak van ons gemeentelijk onderwijs."