Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Bouckaert (LDD) schiet met scherp op minister Smet (De Standaard, pag. 8, 03/04/2014)

03/04/2014 10:52 - Verschenen

Boudewijn Bouckaert (LDD) zegt dat minister Smet liegt over een nota rond de capaciteitsuitbreidingen. Hij zwaait met een brief van het GO!. Minister Smet ontkent.

Boudewijn Bouckaert (LDD) heeft de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (SP.A), er gisteren in het Vlaams Parlement van beschuldigd gelogen te hebben. Smet had in de commissie Onderwijs gezegd dat er een afsprakennota was over capaciteitsuitbreidingen in steden en gemeenten waar er een plaatsgebrek heerst in de scholen. In die nota was er melding van een clausule om bij de verdeling van de middelen de marktaandelen tussen de netten te behouden. Volgens Smet gingen de netten met die clausule akkoord.

Bouckaert kreeg echter een brief in handen van Raymonda Verdyck, de gedelegeerd-bestuurder van het GO!, waarin ze zegt dat het GO! niet akkoord gaat met die verdeling. Er staat in dat het GO! 'zich op geen enkel moment gebonden (heeft) tot een dergelijke afspraak'. 'Op basis van deze vermeende afspraak wordt in de afsprakennota een passage opgenomen waardoor de verdeling van de capaciteitsmiddelen in de toekomst zal gebeuren pro rata de marktaandelen en er bijgevolg voorbijgegaan wordt aan de doelstelling van capaciteitsprojecten, namelijk bijkomende plaatsen creëren waar nodig.'

Verdyck bevestigde gisteren het bestaan van de brief en zei ook dat het klopt dat het GO! gekant is tegen een vastgelegd evenwicht tussen de netten. Maar verder wilde ze geen commentaar kwijt.

Tegenover het persbureau Belga ontkende Smet dat hij gelogen heeft. Volgens hem heeft het GO! de afspraak eerder wel degelijk goedgekeurd. 'Misschien is het GO! intussen van gedacht veranderd. Dat kan, maar ik vertel altijd de waarheid', zei Smet.

Vandaag is er een gesprek tussen de minister en Verdyck om de zaak uit te klaren.

Bouckaert zegt er 'een principekwestie van te maken'. Andere oppositieleden, Jo De Ro (Open VLD) en Elisabeth Meuleman (Groen), hadden een motie over de afsprakennota ingediend.

Bouckaert krijgt de kans de minister te interpelleren tijdens een speciale zitting van de commissie Onderwijs volgende week. Die komt uitzonderlijk samen tijdens de paasvakantie om de massa amendementen te bespreken bij onderwijsdecreet XXIV.

Er zijn zo'n 200 amendementen ingediend op het jaarlijkse verzameldecreet. Daarin worden vlak voor de vakantie alle kleine maatregelen aan de regelgeving gebundeld die nodig zijn om volgend schooljaar te kunnen starten.

De oppositie had beloofd er geen advies van de Raad van State over te vragen maar deed dat toch, omdat ook de regering extra amendementen had aanvaard. Een woedende Smet - 'we hebben hem nog nooit zo kwaad gezien,' zei een lid van de meerderheid - sprak van een 'ongeziene woordbreuk'. (g.teg., ty)

© 2014 Corelio