Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Bouckaert: ‘Bewustere studiekeuze vergt oriëntatieproef’

30/10/2012 10:57 - Persbericht

LDD-volksvertegenwoordiger en Voorzitter van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Boudewijn Bouckaert is verheugd om vast te stellen dat onze Vlaamse universiteiten eindelijk opteren voor het invoeren van een niet bindende oriëntatieproef. Oriëntatieproeven alleen zijn, volgens Boudewijn Bouckaert, echter niet voldoende om een betere toegang tot de post-secundaire trajecten te bewerkstelligen. Deze proeven moeten z.i. gepaard gaan met het invoeren van gediversifieerd inschrijvingsgeld en een betere selectie in het secundair onderwijs.

Op dit moment haakt bijna 50 procent van de aan onze universiteiten startende studenten af, vaak als gevolg van een verkeerde studiekeuze. Daarom pleiten de Vlaamse universiteiten voor het op korte termijn invoeren van een niet-bindende oriëntatieproef voor alle jongeren die zich willen inschrijven. Deze proef moet toelaten dat studenten een bewustere studiekeuze maken.

 

Boudewijn Bouckaert: "Ik ben ten zeerste verheugd dat onze universiteiten eindelijk de knoop van de oriëntatieproeven hebben doorgehakt. Het lage slaagpercentage van de aan onze universiteiten startende studenten toont niet enkel de noodzaak aan van een gerichte studiekeuze maar toont bovendien de noodzaak aan om voorafgaandelijk te verifiëren of ze al dan niet een universitaire opleiding aankunnen. Teneinde studenten toe te laten een bewuste en realistische studiekeuze te maken is LDD al vele jaren pleitbezorger van het invoeren van een dergelijke oriënterende proef. Een dergelijke oriëntatieproef, die de slaagkansen enkel zal doen toenemen, is niet enkel kostenbesparend voor wat betreft de geïnvesteerde overheidsmiddelen, het vermijdt bovendien ook nodeloze frustraties bij studenten die hun mogelijkheden verkeerd inschatten."

 

"Dit is zonder meer een stap in de goede richting. Oriëntatieproeven alleen zijn echter niet voldoende om een betere toegang tot de post-secundaire trajecten te bewerkstelligen. Het organiseren van deze proeven moeten gepaard gaan met het invoeren van gediversifieerd studiegeld en een betere selectie in het secundair onderwijs.", besluit Boudewijn Bouckaert.