Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Betaalt de koning onroerende voorheffing? (De Morgen, 07/06/2011, pagina 1)

07/06/2011 13:23 - Verschenen

Minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) wil in het Vlaams Parlement niet antwoorden op de vraag of koning Albert II onroerende voorheffing betaalt op zijn privébezittingen in Oostende. Hij vindt dat een 'particuliere aangelegenheid'.

Onlangs veroordeelde een rechtbank in Gent de Koninklijke Stichting tot het betalen van tweemaal zo'n 14.500 euro voor achterstallige onroerende voorheffing voor de woonplaats van prins Laurent in Tervuren. Sinds 2000 int Vlaanderen, als enige gewest, autonoom de onroerende voorheffing. Tot dan toe stelde de fiscus alle leden van de koninklijke familie als vanzelf vrij van de heffing, op grond van artikel 5.2.3 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Dat beoordeelt de verblijfplaatsen van de koning en potentiële troonopvolgers als 'nationale domeingoederen' en 'diensten van algemeen nut'.

De Vlaamse fiscale administratie zag dat in het geval van Villa Clémentine anders en maakt nu, teruggaand tot 2003, aanspraak op zo'n 200.000 euro aan achterstallige onroerende voorheffing. Tijdens de rechtszaak schermden de advocaten van de Vlaamse administratie met het beginsel van 'gelijkheid onder belastingplichtigen'.

In het Vlaams Parlement wou Peter Reekmans (LDD) via een schriftelijke vraag vernemen welke houding de administratie aanneemt ten aanzien van andere in Vlaanderen gelegen eigendommen van de Koninklijke Stichting of de koninklijke familie. "Onlangs raakte bekend dat koning Albert in 2009 in de Graaf de Smet de Naeyerlaan in Oostende twee luxeappartementen en drie garages heeft aangekocht", zegt Reekmans. "Voert men hetzelfde debat? Beschouwt men die bezittingen, enkel omdat de koning er misschien heel occasioneel verblijft, als 'diensten van openbaar nut'? Zijn er nog andere koninklijke bezittingen waarrond een betwisting hangende is?"

Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) hield het bij een erg bondig antwoord: de vraag is 'onontvankelijk', zegt hij, aangezien het hier gaat om een 'persoonlijk geval of particuliere aangelegenheid'. Het antwoord, of eerder gebrek daaraan, stuit op onbegrip bij Reekmans: "Federaal berekenen parlementsleden wel hoeveel het regeringsvliegtuig kost voor de privéreizen van de koning. Om via het Vlaams Parlement te weten te komen of het staatshoofd wel zelf de fiscale wetten nakomt in zijn land, is dat anno 2011 nog onmogelijk. Blijkbaar is het royale vandaag in Vlaanderen zo mogelijk nog een heiliger huisje dan op federaal vlak."

Volgens de woordvoerder van het kabinet-Muyters loopt de vergelijking spaak. "De koning ontvangt wel een dotatie, maar niet uit de Vlaamse kas", zegt hij. "Vanuit het perspectief van de Vlaamse administratie is hij een privépersoon."

Bekijk hier het artikel.

 

(ddc)

De Morgen

© 2011 De Persgroep Publishing

 

Reacties op "Betaalt de koning onroerende voorheffing? (De Morgen, 07/06/2011, pagina 1)"

PLAS Guillaume
11/06/2011 12:14
Al de vrijstellingen die de Koninklijke familie genieten inzake belastingen zijn ongronwettig en strijdig met de artikelen 10,11 en 172 van de Grondwet. Artikel 172 GW verbiedt enig voorrecht inzake belstingen in te voeren. Door een wet een bepaalde familie vrijstellen van belastingen druist in tegen de Grondwet. Dat zijn voorrechten inzake belastingen, die niet kunnen toegekend worden noch aan de Koning, noch aan zijn kinderen, noch aan Fabiola. Hun dotaties zijn volledig vrijgesteld van belastingen en sociale lasten. Niemand durft daarover eens een grondig debat voeren. Alleen voor de Koninklijke familie wordt de grondwet geschonden die deze voorrechten totaal niet voorziet. Er is in de Staat geen onderscheidt van standen (art. 10 Gw) en daarop bestaat geen uitzondering. De uitzondering gemaakt voor de Koninklijke familie is een "feodale toestand" waardoor de Koninklijke familie een "stand" heeft boven alle andere Belgen en dat is verboden door de Gronwet. Inzake belastingen kan men "bepaalde categorie├źn" van mensen minder belasten voor grondige redenen, maar dan gaat het om een groot aantal burgers die op gelijke wijze worden getaxeerd" en niet om 1 familie. Fabiola met haar 63 miljoen Bef heeft feitelijk meer dan 120 miljoen Bef bruto per jaar omdat ze belastingvrij is en dan nog gratis wonen in een kasteel gratis onderhouden. Hoe kan dit nog lin een land met 16 duizend miljard Bef schulden en meer dan 2 miljoen mensen die in de armoede zitten.?

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*