Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Bescherm nu de belastingbetaler!

18/10/2011 14:44 - Persbericht

Voor LDD is de maat vol. Er kan voor LDD geen sprake zijn om nog bijkomend Vlaams belastinggeld in te zetten in een vergeefse poging om de doodstrijd van de Gemeentelijke Holding nog langer te rekken. De factuur voor de belastingsbetaler in Vlaanderen loopt torenhoog op. Daarom heeft LDD samen met Groen! een voorstel ingediend tot het oprichten van een onderzoekscommissie, die de verantwoordelijkheden in dit dossier moet blootleggen. Naarmate de uren verstrijken wordt immers de loodzware verantwoordelijkheid van de politieke bestuurders altijd maar duidelijker.

Lode Vereeck: "Naast de 225 miljoen euro waarborg en de 40 miljoen euro commercial paper die de Vlaamse overheid wellicht zal verliezen, dreigt de Vlaamse belastingbetaler na de gemeenteraadsverkiezingen ook nog eens geconfronteerd te worden met verhogingen van de lokale belastingen. De Vlaamse regering zal deze verliezen wellicht enkel kunnen dragen door zelf schulden aan te gaan, waardoor de Vlaamse schuld nog verder zal oplopen. Daarnaast heeft Vlaanderen nog meer dan 10 miljard euro andere waarborgen uitstaan, waarbij het nu wel duidelijk geworden is dat hier grote risico's aan verbonden zijn. Voor LDD is het duidelijk dat de Gemeentelijke Holding niet langer levensvatbaar is. Jammer genoeg zullen de verscheidene overheden hun verlies moeten incasseren."

Onderzoekscommissie gerechtvaardigd

Lode Vereeck: "Gelet op de enorme budgettaire schade, is de vraag naar een onderzoekscommissie niet meer dan gerechtvaardigd. Deze onderzoekscommissie mag geen politiek toneel 'zwartepieten' worden, maar moet objectief vaststellen welke fouten door wie zijn gemaakt. Als ik Brussels Minister-President Picqué hoor zeggen dat de gewesten bij de toekenning van de waarborgen eigenlijk geen zicht hadden op de reële financiële situatie bij de Gemeentelijke Holding, dan vind ik het alarmerend dat Vlaanderen zonder kennis van zaken 225 miljoen euro waarborg heeft toegekend. Hoe is het mogelijk dat Vlaamse steden en gemeenten in risicokapitaal gestapt zijn terwijl dit door het Gemeentedecreet verboden is (Artikel 195, paragraaf 3)? Het parlement heeft het recht én de plicht om dit te onderzoeken zodat gelijkaardige fiasco's in de toekomst kunnen vermeden worden."

Ontslag Gabriëls

Lode Vereeck heeft begrip voor het feit dat de Genkse oud-burgemeester Jef Gabriëls ontgoocheld is, maar niet voor het feit dat hij op dit precaire moment ontslag neemt als lid van de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Holding.

"Als lid van de Raad van Bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft Jef Gabriëls mee het beleid uitgestippeld dat geresulteerd heeft in de huidige problemen van de Holding. Het is onverantwoordelijk dat hij op het ogenblik dat het schip gaat kapseizen, als eerste overboord springt.", besluit Lode Vereeck.