Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Bertemse hamster doet het goed (Nieuwsblad, 26/10/2011)

26/10/2011 10:09 - Verschenen

De hamster, die volgens de meest recente van Natuurpunt alleen in Bertem en in de Limburgse regio Widooie-Heers voorkomt, lijkt zich stilaan te herstellen in onze contreien. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) uit Glabbeek aan Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe.

In 2005 werden een aantal maatregelen genomen om het volledig uitsterven van de hamster in onze regio te voorkomen. Zo realiseerden het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM) en enkele Bertemse landbouwers ongeveer 44 hectare hamstervriendelijk gebied in Bertem.

Uit het antwoord van Schauvliege blijkt dat de maatregelen in grote mate hebben bijgedragen tot het herstel van de hamsterpopulatie. Zo steeg het aantal burchten sinds het begin van het project van tien naar 160. "Het ANB werkt aan een rapport met aanbevelingen voor de toekomst. Het is nu afwachten of deze op korte termijn kunnen gerealiseerd worden. Ook is het belangrijk dat er op een positieve manier wordt samengewerkt met de landbouw, want alleen zo kan er een duurzaam resultaat bereikt worden", zegt Reekmans. (cbl)

© 2011 Corelio