Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Belgische Gezondheidzorg is dringend aan operatie toe.

20/03/2011 16:00 - Persbericht

In het Vlaams Parlement heeft LDD op zaterdag 19 maart 2011 een open partijraad gewijd aan de toekomst van de gezondheidzorg in Vlaanderen en in België. Het initiatief van gewezen senator Lieve Van Ermen trok de aandacht van een honderdtal zorgverstrekkers, beleidsvoerders en geïnteresseerden.

In een eerste uiteenzetting wees Dr Lieve Van Ermen op de pijnpunten en vooral  op wat scheef groeit in de Belgische gezondheidsector. Dat gaat zowel over de verschillende en soms tegenstrijdige aanpak van de gezondheidzorg in het noorden en het zuiden van het land, als om de misbruiken of de systematische politieke voorkeursbehandeling van een deel van het land. Vooral minister Onkelinx (PS) van Volksgezondheid moest het daarbij ontgelden.

Prof.Dr. Eric Ponette gaf daarna een sterk gedocumenteerde uiteenzetting over de noodzaak om het federale Belgische systeem  aan te pakken en toe te schuiven naar de Gemeenschappen. De Vlaamse-Waalse tegenstellingen worden ontleed en in het betoog worden 4 argumenten aangehaald om een integrale Vlaamse gezondheidszorg op te zetten. Die zijn zowel van juridische als politieke aard, ze maken eigen klemtonen mogelijk, klemtonen die er nu al zijn, verbetering van de efficiëntie en responsabilisering van beide gemeenschappen tot een zo spaarzaam en rationeel mogelijk gezondheidsbeleid."

In  het slotdebat kwamen de tegenstellingen ook aan het licht. Dr Jacques de Toeuf en Prof.Alain De Wever leggen aan Franstalige kant vooral de nadruk op de problemen van communicatie tussen de twee taalgemeenschappen en op het feit dat de correlatie tussen gezondheid niet met de taalgemeenschap maar met de sociale voorwaarden te maken heeft. De Vlaamse panelleden, Professor en huisarts Chris Geens en Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen stelden de verschillen in het licht, maar drukten ook vooral op de onhoudbaarheid van de huidige evolutie. Zo waren alle panelleden het over eens dat de huidige organisatie niet logisch is en dat inderdaad de bevoegdheden van preventie en curatieve geneeskunde best in één homogeen pakket worden beheerd. Verder vond het idee van Lieve Van Ermen bijval om een Paneuropees postuniversitair  examen te verplichten voor de arts die over de grenzen heen wil gaan werken, naar het voorbeeld van de VSA. Ondanks Bologna mag het onderwijs dan misschien wel hetzelfde zijn, maar het diploma wordt niet op dezelfde manier verkregen, als het al niet "gekocht" kan worden, zelfs in een gerespecteerde univ van Oxford waar de zoon van Khaddafi een diploma bekwam tegen een financiële "tegemoetkoming". Over de numerus clausus werd er dan weer geen overeenstemming bereikt. Maar de toenemende bureaucratie in de zorg werd dan wel weer unaniem aangeklaagd.

Reacties op "Belgische Gezondheidzorg is dringend aan operatie toe."

Karl Montens
21/03/2011 11:26
Bijzonder interessant, doch wat ik mis is een duidelijke visie aangaande de rechten van de patiënt.

Ik zie dat de discussie voornamelijk gevoerd wordt door artsen, patiëntenrechtenorganisaties komen niet aan bod!!!

Mag ik er uw aandacht op vestigen dat de gezondheidszorg toebehoort aan “het volk” en “niet” aan de geneesheren.

Slachtoffers van medische fouten en er zijn er meer dan U denkt en ze worden in dit land stiefmoederlijk behandeld. Nochthans zijn de schattingen dat er tussen de 2000 a 3000 mensen sterven o.w.v. medische fouten, een veelvoud van de dodelijke slachtoffers op onze wegen. En dan zijn er nog de vele anderen.

De Orde der Geneesheren weigert haar verantwoordelijkheid op te nemen.

Ik ben persoonlijk slachtoffer van dergelijke praktijk en zie weinig verschil met de Orde der Kardinalen.

Ik raad U aan om eens naar de website te gaan kijken van de General Medical Council van de UK.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*