Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Begrotingstruc kost 600 miljoen (De Standaard, pag. 1, 23/01/2013)

23/01/2013 14:39 - Verschenen

De Vlaamse regering spekt ook in 2013 haar begroting met de verkoop van terreinen en gebouwen. De al eerder gebruikte truc kost het dubbele van wat hij opbrengt: zo'n 607 miljoen.

Brussel De begrotingstruc heeft te maken met de verkoop van terreinen en installaties van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat had initieel de begrotingen van 2010 en 2011 moeten spekken, maar liep ook nog in 2012 door. En ook in 2013 wordt naar de techniek gegrepen, zegt Lode Vereeck, Vlaams volksvertegenwoordiger van LDD.

De verkoop van terreinen en installaties leverde in de periode 2010 tot en met 2013 netto 333,3 miljoen eenmalige inkomsten op voor de begroting. Volgens Vereeck gaat het om een erg dure begrotingstruc omdat de kosten van deze eenmalige inkomstencreatie nog tot in 2033 op toekomstige begrotingen zullen wegen.

'In 2033 betalen we nog het begrotingsevenwicht van 2011 af', zegt Vereeck. 'We kopen hier installaties die al van ons waren, maar dan wel voor het dubbele van de prijs.'

Concreet verkoopt de VMM vastgoed aan de waterzuiveraar Aquafin, een vehikel dat buiten de Vlaamse begroting blijft. Aquafin leende geld om de installaties te kunnen overkopen. Aquafin recupereert zijn investering door aan de drinkwatermaatschappijen door te factureren. Om te beletten dat de waterfactuur voor de consument daardoor omhooggaat, moet de Vlaamse overheid tot in 2033 jaarlijks geld toestoppen aan de watermaatschappijen. Alles samen gaat het om 607,2 miljoen euro.

Het Rekenhof was eerder al kritisch over deze 'Aquafin-carrousel' omdat lasten naar de toekomst verschoven worden in ruil voor eenmalige kortetermijnopbrengsten. Dit jaar laat zich dat overigens al in de Vlaamse begroting voelen.

Op het kabinet van de Vlaamse minister van Begroting, Philippe Muyters (N-VA), zegt men dat de aankoop van de gebouwen en installaties door Aquafin past in een consistente bedrijfsvoering: 'Aquafin beheerde de installaties die het koopt al.' Over de nieuwe aankopen in de loop van dit jaar zegt woordvoerder Thomas Pollet dat die er komen op vraag van Aquafin zelf.

© 2013 Corelio