Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Begroting 2012: “Met homeopathie kan je geen schuldenkanker genezen.”

26/11/2011 14:53 - Persbericht

Met het mes van de ratingbureaus op de keel heeft formateur Di Rupo (PS) met de 6 onderhandelende  partijen een voorstel van begroting aangenomen dat weinig kans maakt om ons land uit de dreigende recessie te helpen. Voor LDD maakt het akkoord dat vannacht is bereikt even weinig kans om de Europese test te doorstaan.

Jean-Marie Dedecker, voorzitter LDD: "België probeert weer met wat homeopathie van zijn zware schuldenkanker te genezen. Het gezond verstand zegt dat minstens 70 % van de inspanningen bij de overheiduitgaven te zoeken zijn. Maar de formateur raakt onder druk van de vakbonden niet verder dan goed 40 procent bezuinigingen. Dat betekent dat de last voor de Vlaamse belastingbetaler niet lichter wordt. Integendeel, de roerende voorheffing gaat naar 21%, terwijl de ontslagnemende premier Leterme (CD&V)de bevolking staat te lijmen met staatsbons die straks voor  30 procent meer worden belast. "

Lode Vereeck, Vlaams fractievoorzitter:" De diagnose van ons land is pas door Standard & Poor's gesteld: te hoge belastingen, te hoge staatsschuld. De therapie van dr. Di Rupo is niet krachtig genoeg. Daarenboven dreigt de patiënt ook nog in de parlementaire wachtkamer te verzeilen. Wie garandeert dat dit minimumpakket ook wordt uitgevoerd? Dit moge een grote stap voor Di Rupo zijn, het is een te kleine stap voor Vlaanderen."

Debacle gaat verder

LDD klaagt al 4 jaar over de absolute stilstand van de federale politiek, en stelt vast dat ook deze regering met overheersend linkse en Franstalige partijen geen vuist kan maken om diepgaande hervormingen in te zetten. Net als bij het mislukte generatiepact zal na enkele jaren blijken hoe weinig resultaten er zijn geboekt.

Jean- Marie Dedecker: "Het is weer typisch dat de pensioenhervorming wordt uitgesteld totdat  enkele bedrijven in Wallonië van de oude regeling hebben  geprofiteerd. Voor de uitkeringen in de werkloosheid zullen ook wel achterpoortjes open blijven. En als het afzien van de jaarlijkse overdreven toename van de kosten in de gezondheidszorg als een besparing wordt voorgesteld, dan worden de plannen van Di Rupo door Europa meteen afgeschoten. Daar bovenop heeft de ontslagnemende regering van CD&V en Open VLD de staatsschuld nog verzwaard met meer dan 150 miljard staatswaarborg, waar onze kinderen en kleinkinderen mee worden opgezadeld."