Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Bedrijven laten wachten op 60 miljoen is je reinste wanbeleid

Hoewel LDD al vele malen in de commissie Economie gewaarschuwd heeft voor betalingsproblemen met subsidies voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), hebben de ministers Lieten en Muyters dit evenveel malen ontkend. Ondanks de verhoging van de betaalkredieten voor O&O-subsidies bij de begrotingscontrole in juni 2010, blijken de betalingsproblemen bij het Instituut voor Wetenschap en Technologie (IWT) allerminst opgelost te zijn. Op 30 september was er zelfs een achterstand van 60,8 miljoen euro.

Lode Vereeck, voorzitter LDD: "Dit is je reinste wanbeleid dat onze toekomstige welvaart bedreigt. O&O leggen immers de basis voor nieuwe economische activiteiten en dus de toekomstige werkgelegenheid in Vlaanderen. Daarom verhogen andere landen net de budgetten, ook in deze crisistijden: de Verenigde Staten verhoogt het O&O-budget met 6,4%, Frankrijk investeert 35 miljard euro extra, Duitsland 12 miljard euro. En wat doet Vlaanderen: aankondigen dat het een topregio wil worden op vlak van innovatie, maar de budgetten wel verlagen en onze bedrijven en universiteiten in de kou laten staan. Dit is puur wanbeleid."

De Vlaamse regering heeft besparingen doorgevoerd op O&O-budgetten ten belope van 16 miljoen euro in 2009 en 31 miljoen euro in 2010. Het Rekenhof en de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) spreken van een "sterke reële daling" die "nefaste en onomkeerbare gevolgen heeft voor de (concurrentie)positie van Vlaanderen".

Lode Vereeck: "Minister Lieten blijft beweren dat ze de 1% bbp-norm zal halen. Maar dit is door de huidige besparingen van de regering een 'mission impossible'. Ik roep de regering op de slogans achterwege te laten, de besparingen terug te schroeven en echt te kiezen voor de toekomst van Vlaanderen."

Vereeck wil minister Lieten dringend interpelleren over de gevolgen van het falend beleid voor de internationale concurrentiekracht van Vlaanderen enerzijds en de Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen anderzijds.

Lode Vereeck: "Zo'n honderd Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen wachten al maanden op de hen toegezegde Vlaamse subsidies. Dit is niet alleen onfatsoenlijk bestuur. Hierdoor komen veel projecten en dus ook jobs van onderzoekers in het gedrang. Vooral kleine ondernemingen dreigen in liquiditeitsproblemen te geraken."

Reacties op "Bedrijven laten wachten op 60 miljoen is je reinste wanbeleid"

Rinus Deruelle
20/10/2010 09:05
Geachte,

Hartelijk dank voor uw reactie op ons persbericht m.b.t. het geldtekort bij het IWT. LDD heeft de problematiek reeds meermaals aangekaart in de Commissie Economie, Wetenschap en Innovatie n.a.v. een zeer kritisch rapport van het Rekenhof. Minister Lieten heeft steeds ontkend dat er betaalproblemen zijn bij het IWT, nu blijkt dus dat dit wel degelijk het geval is en dat heel wat bedrijven hierdoor zelfs in de problemen komen. Dit is wanbeleid, zeker voor een regering die de ambitie formuleert om van Vlaanderen een innovatieve topregio te maken. Voor LDD is dit onaanvaardbaar. We zullen minister Lieten hierover dan ook interpelleren in de Commissie Economie, Wetenschap en Innovatie.

Indien u bijkomende vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons natuurlijk steeds contacteren.


Met vriendelijke groeten,

I.o.v. Lode Vereeck

Rinus Deruelle

Fractiemedewerker Lijst Dedecker (LDD)
Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86, 1011 Brussel
Etienne Vincent
16/10/2010 14:25
Zo zie je maar dat Ingrid Lieten niet de juiste persoon op de juiste plaats is; immers als rooie interesseert enkel Zonhoven en haar inkomen haar. na De Lijn is het Vlaams Parlement maar een tussenstap voor madame "carrière- en poenpakker". Met jouw cijfers moet ze reageren!

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*