Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Bedrijswaarborgen kosten Vlaanderen pak geld (De Tijd.be, 18/12/2012)

18/12/2012 17:43 - Verschenen

De Vlaamse Waarborgregeling, een steunmaatregel van Participatiemaatschappij Vlaanderen, kost de Vlaamse begroting 18,1 miljoen euro in 2012. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD). Het Vlaams Parlement buigt zich vandaag over de Vlaamse begroting voor 2013.

Vlaams Parlementslid (LDD) waarschuwt voor de risico's van de waarborgmaatregelen.

De Vlaamse Waarborgregeling is een van de steunmaatregelen van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) om de krediethonger van bedrijven te stillen. Banken kunnen voor leningen tot 750.000 euro een beroep doen op de waarborgregeling en tot 75 procent van het krediet laten waarborgen door de Vlaamse overheid. De waarborg komt boven op de andere garanties die de bank aan een bedrijf vraagt om een krediet toe te kennen. Het is de bank die de waarborg moet aanvragen bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen - in de praktijk gebeurt die vaak op suggestie van de klant.

De waarborgdossiers namen de afgelopen jaren een hoge vlucht. Volgens PMV is de waarborgregeling dan ook een relatief goedkoop maar efficiënt product, in vergelijking met bijvoorbeeld subsidies.

Tussen 2005 en 2012 werd een waarborgbedrag toegekend van 1.006,55 miljoen euro. Die waarborgen waren goed voor een totaal investeringsbedrag van 2.291,57 miljoen. In de eerste negen maanden van 2012 gaat het om een waarborgbedrag van 136,9 miljoen euro.

Maar LDD waarschuwt voor de risico's die de Vlaamse regering neemt door de waarborgen. De nettoverliezen worden immers rechtstreeks geboekt op de rekening van het Vlaams Gewest. In 2012 verwacht de Vlaamse overheid een globaal netto verlies van 18,1 miljoen euro voor de waarborgregeling.

'Ondanks de grote nettoverliezen vindt de Vlaamse regering het niet nodig deze maatregel bij te sturen', zegt Vereeck. 'Waarborgen hebben hun nut als steunmaatregel voor bedrijven, maar er zijn heel wat risico's aan verbonden. We moeten dit dus beheersbaar houden en goed controleren.'

Ook het Rekenhof waarschuwde de Vlaamse regering al voor de stijgende waarborgen. 'Het hoogtepunt qua uitwinning is nog niet bereikt', stelt het Rekenhof over het Waarborgbeheer. Het Rekenhof verwacht de komende jaren een verdere stijging omdat er telkens een vertraging is tussen crisis en gerelateerde uitwinning.

Referenties
http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_bel...
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/201...

© 2012 Mediafin