Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

Bankgarantie GM: “Blanco cheque voorkomen”

Jurgen Verstrepen vraag dat de Vlaamse regering zijn voorwaarden stelt bij een eventuele bankgarantie voor GM.

"Kan de Vlaamse GM-tak en Opel-tak meeprofiteren van een technologische revolutie in de toekomstige autoproductie? Kan je dat inbedden in de afspraken die je maakt?"

De heer Jurgen Verstrepen:

"Mevrouw de voorzitter,

Mijnheer de minister,

Geachte collega's,

de Vlaamse Regering verklaarde zich bereid om een bankgarantie te verlenen aan GM om de productie in de Antwerpse vestiging veilig te stellen.

De Vlaamse Regering is niet de eerste regering die de automobielindustrie ondersteunt. Merkel, Sarkozy, Obama hebben allen maatregelen genomen voor hun auto-industrie.

Internationaal gezien zou het dus niet meer dan logisch zijn dat de Vlaamse Regering er probeert voor te zorgen dat de automobielsector in Vlaanderen de crisis kan overleven. Daar is op zich totaal niets mis mee. Dat moet je niet in vraag stellen.

We hebben wel enkele vragen over de bankgaranties die men voorstelt. De vorige sprekers hebben er een aantal aangehaald. Lijst Dedecker wil graag meer uitleg krijgen.

De Amerikaanse regering geeft bijvoorbeeld enkel steun als GM snel overschakelt naar de productie van hybride en elektrische wagens. Tegelijkertijd verscherpt ze de wetgeving die energieverbruik van auto's zuiniger moet maken.

De insteek die wij daarin zien, is de afzetmarkt. Er is meer en meer vraag naar zulke auto's, los van het ecologische aspect. Een nieuwe markt aanboren, nieuwe technologie, nieuwe mogelijke afzet.

Wij stellen ons de vraag of u en de Vlaamse Regering ook voorwaarden zult stellen in ruil voor die garantie. Je kunt moeilijk te hoge eisen stellen aan GM, maar welke eisen kan je optioneel toevoegen, naast het openhouden van de fabriek in Antwerpen? Ook de Amerikaanse en de Franse regeringen hebben dergelijke voorwaarden opgelegd aan hun autobouwers.

Concreet stel ik de vraag of die garantie betrekking heeft op toekomstprojecten van GM, zoals de productie van de auto van de toekomst, de hybride en elektrische auto's? Zit dat daarin? Kan de Vlaamse GM-tak en Opel-tak meeprofiteren van een technologische revolutie in de toekomstige autoproductie? Kan je dat inbedden in de afspraken die je maakt?

Wat we te allen tijde moeten voorkomen, is de blanco cheque die men een automobielsector zou kunnen geven: aan multinationals - en daar kan men uren over discussiëren - die toch foutieve beslissingen in het buitenland hebben genomen en die daarvoor nu worden gestraft. Anders staan we hier weer met een noodlijdende en niet-georganiseerde automobielsector.

Wat me frappeert, is dat GM - wat we tot nu toe gehoord hebben - geen vragende partij is geweest.

Men heeft op eigen initiatief - proactief dus - een brief opgesteld, zonder op voorhand eerst in debat te treden met het parlement.

Waarom zeg ik dat? Omdat dat in het buitenland ook wel eens gebeurt. Als je eerst een debat in het parlement houdt, dan ontwikkel je een globale visie. Het is dan niet enkel een actie van iemand in de regering. In het buitenland wordt het eerst besproken in de parlementen en pas daarna volgt er een actie.

Ik vind het een heel spijtige zaak en een gemiste kans. U kunt nu zeggen dat u snel moest ageren en reageren. Wat er met GM en Opel gebeurt, is niet van gisteren. Het is moeilijk vergelijkbaar met de banksector. Het dossier loopt al langer. De geruchten zijn er ook al langer. Het is een spijtige zaak.

Praten we alleen over GM? Zijn er nog anderen op de koffie geweest? Is er iets wat wij nog niet weten? Zijn er andere autobedrijven die vragen stellen? Meer algemeen mis ik een langetermijnplan.

We hebben dat ook gezegd bij de financiële crisis en de banksector. Het ontbreekt deze Vlaamse Regering een beetje aan een visie om dit aan te pakken. Het zijn nieuwe gegevens en je moet snel optreden. Dat is waar. Maar intussen zie je die evoluties ook wel.

Ik vind niet dat we daarom kunnen wachten met het lanceren van een soort relanceplan, want deze sector heeft misschien ook wel een concreet plan nodig, net zoals de banksector. Zo'n globaal plan ontbreekt. Ik zou er graag meer uitleg over krijgen.