Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Automobilist wordt alweer kind van Vlaamse rekening" (Het Belang van Limburg, 17 februari 2012)

17/02/2012 08:45 - Verschenen

"De opbrengsten van het wegenvignet voor auto's en de kilometerheffing voor vrachtwagens volstaan ruimschoots om de huidige autobelastingen te vervangen. De Vlaamse regering wil deze nieuwe regeling budgetneutraal houden. Maar ik betwijfel dat ten zeerste, want ze is op zoek naar extra inkomsten." Dat zegt LDD-fractieleider in het Vlaams parlement en vervoersspecialist Lode Vereeck.

Lode Vereeck berekent kilometerheffing en wegenvignet.

De gewesten hebben een akkoord bereikt om vanaf 2013/2014 een wegenvignet voor auto's en een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Die zou de jaarlijkse verkeersbelasting kunnen vervangen. Lode Vereeck heeft berekend wat ons dat gaat kosten.

Een overzicht:

1. Opbrengsten

De automobilisten in België hoestten vorig jaar 13,73 miljard euro op aan verkeersgerelateerde belastingen. De grootste slokop is de btw op de aankoop en het onderhoud van wagens en op brandstof (6,25 miljard euro). Accijnzen op brandstof is goed voor 4,7 miljard euro. De rest komt uit verkeersboetes, de belasting op inverkeersstelling BIV, en de verkeersbelasting. ¦ Dit jaar zal de federale regering 784 miljoen euro extra inkomsten innen, o.a. door accijnzen op duurdere brandstof en de aanpak van bedrijfswagens. ¦ Het BIV en jaarlijkse verkeersbelasting zijn gewestbelastingen.

Die brachten Vlaanderen vorig jaar 1,22 miljard euro op.

Vereeck: "In ruil voor 14 miljard euro krijgt de automobilist slecht onderhouden wegen, lange files, minder en duurdere parkeerplaatsen."

2. Nieuwe wegentollen

De Vlaamse regering wil twee nieuwe heffingen invoeren: ¦ Conform de Europese Tolrichtlijn denkt de Vlaamse regering aan een kilometerheffing voor binnenlandse vrachtwagens van 14 cent per km. In Frankrijk en Duitsland bedraagt die resp. 12 en 16 cent per km. Deze tol moet jaarlijks 893 miljoen euro opbrengen. Hoe hoog de de forfaitaire heffing voor buitenlandse trucks (42% van alle trucks op onze wegen) gaat zijn, is nog onbekend. ¦ Voorts denkt ze aan een wegenvignet voor binnenlandse personenwagens van 90 euro per auto per jaar - in de Europese landen bedraagt die prijs tussen de 30 en 150 euro. Drie miljoen Vlaamse auto's betekent 270 miljoen euro opbrengst per jaar. Europa zegt dat een dagvignet voor buitenlandse auto's maximum twee procent van een jaarvignet mag zijn. Zo'n dagvignet zou dus maximum 1,8 euro mogen kosten.

Lode Vereeck: "Deze nieuwe Vlaamse belastingen zullen dus 1,163 miljard euro opbrengen. Dat is nagenoeg evenveel als de huidige BIV en verkeersbelasting. Als je de heffingen voor buitenlandse auto's en trucks in rekening brengt, zal het zelfs een pak meer zijn."

3. Budgetneutraal?

Hoewel de Vlaamse regering stelt dat de invoering van deze twee tollen budgetneutraal moet zijn (het mag de belastingbetaler niet meer kosten dan het huidige systeem van de BIV en verkeersbelasting) heeft Vereeck enkele goede redenen om hieraan te twijfelen. Hij heeft aanwijzingen dat de jaarlijkse verkeersbelasting niet wordt afgeschaft: ¦ De Vlaamse regering is op zoek naar vers geld. ¦ De Vlaamse gemeenten zitten door het Dexia-debacle krap bij kas. Hen de 9% opcentiemen op de verkeersbelasting afnemen, zou jaarlijks 90 miljoen minder in het laatje van de gemeenten brengen. ¦ Brussels minister Grouwels heeft al gezegd dat ze de opbrengsten van de kilometerheffing wil gebruiken om het Brussels openbaar vervoer te moderniseren.

"Net zoals op federaal niveau, wordt de auto in Vlaanderen ook een fiscale melkkoe", zegt Vereeck.

4. Doeleinden?

Voorts is het hoogst onduidelijk wat de Vlaamse regering met de inkomsten van het wegenvignet en de kilometerheffing zal doen.

"In Nederland zouden die inkomsten gestort worden in het zogenaamde Intrafonds, waarmee onderhoud en verbetering van weginfrastructuur zou worden bekostigd. Zelfs in Wallonië zullen de opbrengsten worden gestort in Sofico, een instelling die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de wegen", weet Lode Vereeck.

"In Vlaanderen evenwel beschouwt men de kilometerheffing en het wegenvignet als belastingen en niet als retributies. De opbrengsten komen dus in de Vlaamse schatkist terecht, en niet in een infrastructuurfonds.

Ze kunnen dus ook worden aangewend voor andere doeleinden."

Pure Kafka

Vereeck vindt de kilometerheffing en het wegenvignet pure Kafka.

"Omdat ze niets te maken hebben met het terugdringen van de files of het verbeteren van onze wegen.

Dit is enkel de automobilist verder uitmelken. Ik weiger betalend in de file te staan. Of moet iedereen op de bus of trein worden gejaagd om naar het werk te gaan?"

© 2012 Concentra