Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Automobilist betaalt opnieuw' - Discussie over kostprijs wegenvignet (De Tijd, 17 februari 2012)

17/02/2012 08:38 - Verschenen

De kilometerheffing voor vrachtwagens en het wegenvignet voor personenwagens, twee geplande verkeersbelastingen voor 2013, brengen de Vlaamse schatkist 1,163 miljard euro op. Dat blijkt uit berekeningen van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD). Volgens het parlementslid komen die belastingen boven op de bestaande verkeersbelastingen.

Wat ligt precies op tafel? De Vlaamse regering wil de jaarlijkse verkeersbelasting hervormen. Vandaag levert die jaarlijkse belasting Vlaanderen 971 miljoen euro op. Ze zal vanaf 2013 uit twee delen bestaan. Een component wordt gebaseerd op milieuparameters, zoals de schadelijke uitstoot van het voertuig. Omdat daarvoor nog geen formule bestaat, kan dat deel nog niet berekend worden. Voor het wegenvignet - de andere poot van de hervormde belasting - is dat wel het geval. Personenwagens betalen via het wegenvignet een vast bedrag voor het gebruik van de weg. In de buurlanden varieert de prijs tussen 30 en 150 euro. Volgens Vereeck denkt de Vlaamse overheid aan een vignet van 90 euro. 3 miljoen personenauto's zouden dus 270 miljoen euro opleveren. Ook wordt een kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd, die het huidige eurovignet zal vervangen. Die belasting is afhankelijk van de gereden kilometers. Frankrijk legde de kilometerheffing vast op 12 cent per km, Duitsland op 16 cent. Als Vlaanderen 14 cent per km aanrekent, zouden de vrachtwagenkilometers 893 miljoen euro opleveren. Daarbij zijn de opbrengsten van buitenlandse vrachtwagens nog niet inbegrepen.

Extra inkomsten

Het totaalplaatje van de nieuwe belastingen is goed voor 1,163 miljard euro. Volgens Vereeck komen die boven op de huidige verkeersbelastingen. 'De nieuwe Vlaamse autobelastingen brengen minstens evenveel op als de bestaande gewest- belastingen. Het is bovendien weinig waarschijnlijk dat de Vlaamse overheid de huidige verkeersbelasting afschaft nu ze op zoek is naar extra inkomsten. Ook de Brusselse minister van Mobiliteit Brigitte Grouwels (CD&V) liet al verstaan dat ze extra verkeersbelastingen kan gebruiken voor de modernisering van de openbaarvervoersmaatschappij MIVB. De regering wil de automobilist verder uitpersen.' De Vlaamse regering heeft naar eigen zeggen de kostprijs van het wegenvignet en de kilometerheffing nog niet berekend, maar ze gaat ervan uit dat de hervorming de burger niets meer zal kosten. Het overleg tussen de gewesten is nog volop bezig. Waals minister van Openbare Werken Carlo Antonio (cdH) zei eerder dat er nog discussie bestaat of het om een taks of een heffing gaat.

© 2012 Mediafin