Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Ambtenarenpensioen slaat groot gat in Vlaams budget (Het Belang van Limburg, 22 mei 2012)

22/05/2012 08:35 - Verschenen

De ambtenarenpensioenen slaan de komende jaren een alsmaar groter gat in de Vlaamse begroting. Lode Vereeck (LDD) vreest dan ook het ergste voor die begroting, omdat de Vlaamse regering ook nog eens usurperende bevoegdheden moet overnemen én nieuwe bevoegdheden zonder alle bijhorende financiële middelen krijgt, als gevolg van de staatshervorming.

Tegen 2015 mag er voor alle overheden samen geen begrotingstekort meer zijn. Dat is al langer geweten.

Nieuw is dat volgens het laatste stabiliteitsprogramma alle overheden individueel hun begroting in evenwicht moeten hebben. Voor Vlaanderen zou dat in principe geen probleem mogen zijn, de Vlaamse begroting is nu al in evenwicht. Maar een iets grondigere analyse leert Vlaams parlementslid en LDD-fractieleider Lode Vereeck iets helemaal anders: Vlaanderen staat voor grote financiële uitdagingen. Daar zijn vier verklaringen voor:

1. Eenmalige maatregelen

De Vlaamse begroting is in evenwicht, maar niet structureel. Dat komt omdat in de begroting 2012 er voor 455 miljoen euro éénmalige maatregelen staan. Volgend jaar valt daar al minstens 215 miljoen euro van weg.

2. Ambtenarenpensioenen

In het kader van de sanering van de overheidsfinanciën heeft de Vlaamse regering, zoals overigens alle andere regionale regeringen, zich geëngageerd tot een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van haar ambtenaren.

Voor dit jaar gaat het om een bedrag van 61,5 miljoen euro, geld dat nog moet gevonden worden in de begroting 2012. In principe moet dat kunnen, omdat er wat reservepotjes zijn. Maar Lode Vereeck heeft achterhaald dat die responsabiliseringsbijdrage de komende jaren snel oploopt tot 138,1 miljoen euro in 2020 en tot 256,7 miljoen euro in 2030. Overigens is dit ook zo voor Wallonië (Waals gewest plus Franse gemeenschap), maar niet voor het Brussels gewest.

3. Usurperende bevoegdheden

Voorts heeft de Vlaamse regering, nog altijd in het kader van de sanering van de overheidsfinanciën, zich geëngageerd om een reeks usurperende bevoegdheden over te nemen van de federale regering. Volgens de Hoge raad van Financiën moet dit vanaf 2013 gebeuren en er is een bedrag mee gemoeid van 100 tot 150 miljoen euro voor Vlaanderen.

4. Staatshervorming

Tot slot is er de zesde staatshervorming. Hierdoor krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden, maar slechts 90 procent van de bijhorende financiële middelen. Ook dit zal Vlaanderen vanaf 2014 geld kosten, maar hoeveel is op dit ogenblik onmogelijk te berekenen.

Voor Lode Vereeck is het duidelijk. Wanneer men alle bedragen bijeentelt, staat Vlaanderen voor grote budgettaire uitdagingen.

© 2012 Concentra