Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Ambtenaren moeten clausule tekenen dat ze geen info lekken (Het Belang van Limburg, 2 februari 2012)

02/02/2012 08:00 - Verschenen

Omdat de voorbije twee jaar verschillende interne mails van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en technologie (IWT) naar de pers zijn gelekt, zullen de ruim 100 Vlaamse ambtenaren van deze dienst een 'confidentialiteitsclausule' moeten tekenen. Het is de eerste keer dat dit in een Vlaamse administratie gebeurt.

Administrateur-generaal Veerle Lories van het IWT heeft vorige donderdag een mail gestuurd naar haar ruim 100 medewerkers waarin staat dat die binnenkort een confidentialiteitsclausule moeten ondertekenen. "Iedereen moet de nodige zorg hebben bij het omgaan van interne informatie", aldus de mail.

Vrees voor ontslag

Dat ambtenaren vertrouwelijk omgaan met bedrijfsinformatie en innovatiedossiers, spreekt voor zich. Verschillende bronnen weten echter dat de clausule het gevolg is van enkele perslekken, vooral naar deze krant en De Tijd. Zo berichtte Het Belang van Limburg op 16 oktober 2010 en 3 maart 2011 over de betaalproblemen bij het IWT. In november vorig jaar lekte dan weer een mail van de IWT-directeur waarin stond dat het agentschap plots te veel middelen had. De mail over de confidentialiteitsclausule zorgt voor veel ongerustheid bij het personeel.

Zo doen de IWT-adviseurs vaak een beroep op externe deskundigen.

Zij vrezen nu dat het uitwisselen van bepaalde informatie met deze externe experts in strijd is met de clausule, en eigenlijk een grond voor ontslag zou kunnen zijn.

"Veel frustratie"

Het ongenoegen op het agentschap kwam ook aan de oppervlakte bij een tevredenheidsonderzoek dat er in oktober 2010 werd gehouden.

Ten opzichte van 2006 is de algemene tevredenheid er flink op achteruitgegaan: van 4,3 naar 3,9 op 5. De meeste scores uit de bevraging liggen ook lager dan het gemiddelde van de 56 andere Vlaamse entiteiten.

In haar antwoord op vragen van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD), wijt voogdijminister Ingrid Lieten (sp.a) die ontevredenheid aan enkele grote veranderingen die op het agentschap werden doorgevoerd.

Volgens Vereeck zit de frustratie veel dieper. "Als de IWT-directie en minister Lieten de lekken willen stoppen, moeten ze in eerste instantie gaan voor voldoende middelen, meer transparantie, betere communicatie en meer coherentie tussen ambities en beslissingen. Enkel een beter beheer kan de frustratie wegnemen", zegt de LDD'er. "Het is dan ook hallucinant dat er aan deze onderliggende problemen niks wordt gedaan. Integendeel, men voedt de ongerustheid en onzekerheid bij het personeel met een clausule waarvan niemand de gevolgen op de dagelijkse werking kan inschatten."

Yves LAMBRIX

© 2012 Concentra