Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Als het parlement zijn onnut nog moest bewijzen

29/04/2009 13:12 - Opinie - Federaal - Politiek

De aap komt eindelijk uit de mouw. De overstap van kamerlid Dirk Vijnck naar Open VLD was niet bedoeld om een politiek rastalent binnen te halen, maar enkel en alleen om Lijst Dedecker financieel droog te leggen, vinden Jean-Marie Dedecker en Piet Desle in De Standaard.

(...)

Als het Belgische parlement zijn nutteloosheid nog even moest bewijzen, dan is het er prima in geslaagd. De afgelopen twee jaar hebben de meerderheidspartijen zonder onderbreking aangetoond dat het land nauwelijks bestuur nodig heeft om toch verder te draaien en zelfs door een financiële wereldcrisis te geraken.

Het parlement heeft de knoeiende regeringen keer op keer gesteund, nu eens met een partijtje meer, dan met een partijtje minder. Wat maakt het uit? Als de ja-knikkers maar hun juiste vingertje indrukken als er gestemd moet worden.

Datzelfde parlement is in die twee jaar dooreen geschud door 'vervelende' zaken zoals een politietop die het overheidsgeld misbruikt om 'eigen volk eerst' te promoten of ministers die vergeten dat er ook nog een scheiding van machten is in dit land, en telkens zetten de regeringspartijen de zaak naar hun hand.

Een minster wordt Kamervoorzitter als het te heet onder zijn voeten wordt, een onderzoekscommissie schuift de meest evidente bewijzen aan de kant, en begrotingen worden gemanipuleerd dat het niet schoon is.

Bij het maandenlange geknoei van Leterme heeft een van zijn eigen 'veroveringen', de vroegere Volvo-baas Peter Leyman snel zijn conclusie getrokken, en het slechtst gerunde bedrijf van het land verlaten. Zo zijn tijd verdoen was hem te veel.

Lijst Dedecker overkomt nu hetzelfde, in een overtreffende trap. Door een reglement dat er enkel op uit is om de oppositie zo lang mogelijk monddood te maken en elk nieuw geluid in de kiem te smoren, wordt Lijst Dedecker nu in zijn kern getroffen. Het is de enige garantie voor de Van Rompuy's, De Guchts en Reyndersen om tot in de eeuwigheid met rust gelaten te worden.

LDD heeft voor het parlementaire werk mensen aangetrokken die boven elke verdenking staan, die politiek ook anders zien, en geen boodschap hebben aan gevestigde machten. Maar hun bijensteken deden pijn, ze begonnen zelfs te veretteren en daarom zijn alle middelen toegestaan. Door de drooglegging van LDD staan de boodschappers weer op straat, en blijven zij die onder vuur kwamen, gewoon op hun stoel zitten, als ze al geen promotie hebben gemaakt.

Na de eenvoudige broodroof van driekwart van de medewerkers kan de parlementaire democratie weer haar Belgische gangetje gaan, en zal de bevolking zelfs niet meer weten wat er fout loopt in dit land. Dat een parlement ook efficiënt kan zijn, en ten dienste van de bevolking staan, komt hij die heren en dames met hoge hoeden niet op. Het is een knechtenparlement geworden.

LDD behaalde in 2007 de kiesdrempel tegen ieders verwachting in, op eigen kracht en met eigen financiële middelen. Sedertdien is de boycot van LDD door de gevestigde machten nooit gestopt.

LDD heeft op heden 148 gemeenteraadsleden. Nergens kan er een fractie worden gevormd. Overal worden onze leden uit de commissies gezet met verlies van zitpenningen. Officiële reden: niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In het Vlaamse Parlement groeide LDD aan tot vier parlementsleden. Nooit werd een dotatie toegekend, of werden extra medewerkers ter beschikking gesteld. Officiële reden: in 1996 werd het reglement gewijzigd. Om het voortbestaan van een fractie niet te laten afhangen van het overlopen van één van haar leden wordt ze erkend bij het begin van een zittingsperiode.

In het begin van deze federale legislatuur werd LDD al een gecoöpteerd senator ontstolen door de meerderheid en vervolgens nog een keer een gemeenschapssenator. Daarvoor haalden Open VLD en CD&V een absurde rekensom boven die er op neerkwam dat LDD te véél stemmen had behaald om op die extra senaatszetel recht te hebben.

En dan is er het reglement van de Kamer dat bepaalt in artikel 11 dat een fractie uit minstens vijf leden moet bestaan. Maar artikel 158 zegt in verband met het aanduiden van delegaties ook dat 'de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties wordt bepaald op basis van hun zetelaantal, zoals vastgesteld na elke verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers'.

Als je geen politieke argumenten hebt om je tegenstanders te verslaan, begin je een campagne van karaktermoord en drooglegging. De grote machtspartijen, CD&V, maar vooral SP.A en Open VLD vinden zich daarin eensgezind terug, want de nieuwkomer moet worden verstikt!

Mensen die voor de duur van een legislatuur aangeworven zijn, worden op 1 mei, het feest van de arbeid, door politieke spelletjes meedogenloos aan de deur gezet. Is hun angst dan zo groot dat alle wapens uit de rekken worden gehaald om al wie hun privileges en bizarre geplogenheden in vraag durft stellen, neer te halen?

 

(c) Jean-Marie Dedecker is voorzitter LDD. Piet Deslé is communicatiemanager LDD en een van de ontslagen medewerkers.