Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Interviews

“Als de ‘gevestigde’ politici hun job niet doen, doe ik het wel”

26/05/2009 16:09 - Interview

In 1989 kreeg ze het kroontje van Miss België, nu is de kans groot dat Anne De Baetzelier lid wordt van het Vlaams parlement. Voor Lijst Dedecker.

"En neen, dit is geen berekende carrièrewending", zegt ze.

"Het is de bewuste keuze van een verontruste en vooral boze burger. Als de gevestigde politici niet meer opkomen voor de belangen van de hardwerkende Vlaming, moet iemand het toch doen?"

Jarenlang was Anne een vertrouwd gezicht op VTM. Als omroepster en presentatrice, maar wellicht herinnert Vlaanderen zich haar vooral als de partner van Willy Sommers in ‘Tien om te Zien' Zaliger.

Achttien jaar had zij er opzitten toen ze eind 2007 besliste haar contract met VTM niet te verlengen. Niet dat ze uit de schijnwerpers verdween. Ze werkte voor Vitaya en Radio Nostalgie, bij gelegenheid nog voor haar vroegere werkgever en naast haar eigen presentatiepraktijk voor events heeft ze ook nog de handen vol met haar kroost, dochter Ellen (14), zonen Thomas (12) en Vincent (10) en echtgenoot Patrick Moysons.

Toen haar kandidatuur op Lijst Dedecker (LDD) werd aangekondigd, verraste dat velen. Mooi zijn wordt kennelijk niet geassocieerd met mondig of zelfs maar verstandig zijn. En veel media reageerden navenant.

Her en der werd Anne al dan niet onverbloemd voorgesteld als het spreekwoordelijke domme blondje of, in navolging van zowat alle kandidaten op de lijst van de voormalige judocoach, de handpop van Jean-Marie Dedecker.

"Ik lig daar niet van wakker", zegt ze.

"Ik weet uit welke hoek dat komt, het past binnen de modderpolitiek van de roodgetinte media. In debatten, interviews en tv-programma's worden socialisten en konsoorten stukken minder agressief aangepakt dan LDD-politici. Als dat soort subjectieve journalisten kan schieten op een rechts-liberale partij als LDD, zullen ze dat doen. Het zal mij niet stoppen op te komen voor mijn idealen en het programma van LDD."

BV's hebben het in de politiek zelden goed gedaan. Kan je mensen dan die scepsis kwalijk nemen?

"Ik heb geen probleem met een kritische benadering, wel met de insinuatie als zouden enkel de traditionele beroeps- en carrièrepolitici in de politiek iets te zoeken hebben. Laat ons dan even teruggaan naar de kern van politiek, van wat de core business van politici zou moeten zijn: opkomen voor de belangen van hun kiezers en van de samenleving. Dat doen de traditionele politici niet meer. In het huidige politieke bedrijf zie ik vooral nog mensen die aan carrièreplanning en postjespakkerij doen, aan vriendjesplaatserij en het bestendigen van macht. Ik zie een politiek milieu dat enkel met zichzelf bezig is en amper nog binding heeft met de leefwereld van de burger."

"Die gewone man wordt aan zijn lot overgelaten terwijl in de politieke wereld de wanpraktijken welig tieren. Dat maakt mij boos. En ongerust over de toekomst. Ook die van mijn kinderen. De enige partij die daarin nog het verschil kan maken, is LDD. Ik had aan de zijlijn kunnen blijven staan en mij schor en hees roepen van verontwaardiging, het zou nooit iets veranderen. Toen ik door LDD werd gevraagd, zag ik een kans om daadwerkelijk iets bij te dragen tot een betere toekomst. Voor een andere partij had ik het niet gedaan. En als de politici naar behoren hun werk zouden doen, zou ik het ook niet doen."

"Als ik mij nu kandidaat stel, is dat dus vanuit een engagement, niet omdat ik thuis met mijn vingers zit te draaien. Is dat vanuit een ideologie. En het klopt dat we tegen gevoelige schenen schoppen en mensen op stang jagen, maar enkel omdat we keer op keer de vinger op de wonde leggen, pertinente vragen stellen en durven zeggen waar het op staat."

Populisme, zeggen de critici van LDD

"Wat is er mis met populisme? Als dat betekent dat wij luidop zeggen wat mensen thuis, onder vrienden en aan de toog zeggen, wat sommigen tegenwoordig zelfs enkel nog durven denken, dan noem je dat maar populisme. Want dat is precies wat wij doen: zeggen wat er fout loopt en dat het, zoals de burger al lang weet, zo niet verder kan."

"In weerwil van de CD&V-belofte hebben we al twéé jaar geen goed bestuur, maken politici liever onderling ruzie dan naar wezenlijke oplossingen te zoeken en de belangrijke problemen aan te pakken. Is het dan populisme als wij daar een alternatief willen voor bieden? Natuurlijk voelen velen zich bedreigd en gaan ze dan met modder gooien. Wat wij de afgelopen weken over ons heen hebben gekregen, is meer dan onbehoorlijk."

Dat werd ook van uw voorzitter gezegd toen hij een privédetective inschakelde om de familie De Gucht door te lichten.

"Dat was geen onderzoek naar de familie De Gucht maar naar eventuele bindingen met een privébedrijf dat erin was geslaagd met een startkapitaal van 20.000 euro een overheidsgebouw aan te kopen voor 10 miljoen en dat dan met een rendement van tien procent terug aan die overheid te verhuren. Een bedrijf waarvan niemand precies weet wie erachter zit en waarvan de sporen tot in wazige off-shore belastingsparadijzen reiken. Jean-Marie wilde dat onderzoeken. Dat is als parlementair ook zijn verdomde plicht."

"Als een volksvertegenwoordiger vermoedt dat wordt gesjoemeld met belastingsgeld - jouw en mijn geld - dan wordt hij verondersteld dat te onderzoeken en eventueel openbaar te maken. En dat iets niet klopt, is duidelijk. Anders hadden ook CD&V en sp.a er in het parlement geen vragen over gesteld. Jean-Marie heeft weliswaar geen harde bewijzen, maar dat dit onderzoek vroegtijdig in de openbaarheid is gekomen, ligt ook niet aan hem."

Maar was het nodig ook het privéleven van de familie De Gucht tegen het licht te houden? Jij hebt als BV zelf altijd gesteld dat de privésfeer heilig is.

"Wat in dat dossier staat, kan iedereen op Google bij elkaar sprokkelen. Nog eens, dat dit vroegtijdig is uitgelekt, ligt niet aan Jean-Marie. Ik erger mij een stuk meer aan dat boek (‘De Buffel' van Raf Sauviller, nvdr) waarmee men Jean-Marie onderuit wil halen aan de hand van belegen anekdotes en leugens."

"Dat soort manoeuvres leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat: het feit dat jij en ik jaarlijks 48 procent van ons inkomen afdragen aan de staat. En dat zou misschien nog acceptabel zijn mocht dat geld op een goede manier worden aangewend. Ik stel echter vast dat er wordt verspild, dat er geen goed beleid is, en dat er geen enkel respect is voor de belastingbetaler."

De show rond de recidive overloper Dirk Vijnck doet jullie imago geen goed.

"Ik heb daar niets mee te maken. Ik weet daarover niet meer dan jij. En ik stel vast dat vooral Open VLD-voorzitter Bart Somers door de mand is gevallen. De manier waarop hij in eerste instantie Vijnck heeft weggekocht, illustreert heel goed waar het de huidige gevestigde politiek om te doen is: geld, macht en postjes. De enige reden waarom Vijnck bij Open VLD werd binnengehaald, was om onze dotatie af te snoepen. Als Dirk daaruit heeft geleerd, mag hij bij LDD nog een kans krijgen."

Maar jij wil je op onderwijs concentreren. Omdat je een vrouw bent in wat wordt ervaren als een machopartij?

(lacht) "De vrouw die wordt afgeschoven naar de ‘zachte' sector? Neen, die sector boeit mij omdat het een sleutelsector is. Daar wordt de volgende generatie klaargestoomd, dus moeten onze kinderen het best mogelijke onderwijs krijgen. Ons onderwijs staat Europees hoog aangeschreven, maar de jongste jaren is er een neerwaartse trend."

"Dat ligt onder meer aan het socialistische gelijke kansenonderwijs dat er van uitgaat dat iedereen, afgezien van capaciteiten en specifieke vaardigheden, om het even welke studie moet kunnen doen. Daardoor wordt zelfs voor topstudies de lat opeens een stuk lager gelegd.Laten we wel wezen: niet iedereen heeft de capaciteiten om ingenieur of chirurg of architect te worden en dat is ook nergens voor nodig, er is ook nood aan goed geschoolde elektriciens, bouwvakkers en bakkers."

"Daarom moeten we dringend afrekenen met het negatieve beeld van het beroepsonderwijs. Kinderen moeten al van in de lagere school kunnen proeven van technische en manuele vaardigheden, zonder dat hen wordt aangepraat dat dit minderwaardig zou zijn."

"Daartoe moeten we de onderwijsstructuur hertekenen, zodat kinderen al niet op veel te jonge leeftijd moeten beslissen welke richting ze uit willen. We overwegen de leerplicht te verlagen van 18 naar 16 in het beroepsonderwijs, zodat jongeren die al willen werken daartoe de kans krijgen, weliswaar met de mogelijkheid zich daarnaast verder te bekwamen. Er moeten ook meer mogelijkheden komen om vanuit het beroeps- of technisch onderwijs eventueel door te stromen naar hoger onderwijs."

"Een ander accent is het talenonderwijs: de basis van Engels en Frans moet men al van in het lager meekrijgen. Anderstaligen moeten een taaltest Nederlands afleggen voor ze het regulier onderwijs mogen betreden, kwestie van geen taalachterstand op te lopen."

"Tenslotte moet er ook meer aandacht gaan naar sport, in grotere lesblokken. Het theoretisch lessenpakket moeten we concentreren in de voormiddag, in de namiddag kunnen praktische en sportvakken aan bod komen. Laten we het onderwijs dynamischer maken en nauwer laten aansluiten bij de realiteit. Kinderen moeten bijvoorbeeld al zo snel mogelijk vertrouwd worden gemaakt met geldzaken. Geld is niet vies, het is een belangrijk en soms pijnlijk realistisch element in ons leven. Leer kinderen sparen, leer hen wat beleggen is, laat hen kennismaken met bankproducten en wat daarvan de risico's zijn. Doe hen inzien dat je niet kunt blijven leven op krediet. Zeker wat dat laatste betreft, zien velen thuis al dikwijls niet meer het beste voorbeeld."

Je hamert ook op tucht en discipline.

"Drugs, geweld, gebrek aan respect voor leraren en medeleerlingen, ouders die advocaten inschakelen om hun gelijk te halen, het kan niet meer. Kinderen moeten opnieuw respect hebben voor hun leraren. En omgekeerd, natuurlijk. Problemen mag je niet minimaliseren, want dan raken ze ingeburgerd en ben je nog verder van huis. Laat ons dus tijdig optreden, onhandelbare kinderen verwijderen en ouders responsabiliseren."

"Ouders die het opvoedkundig laten afweten zijn medeverantwoordelijk voor de verloedering die we moeten aanpakken. Ouders van pakweg spijbelaars moeten we met de neus op de feiten duwen: het hoort bij de maatschappelijke discipline dat je je kind naar school stuurt zolang het schoolplichtig is en als je aan die verantwoordelijkheid verzuimt, volgen er sancties. Bijvoorbeeld door een intrekking van het kindergeld. Er moeten ook duidelijke afspraken komen rond de spreiding van buitenlandse en anderstalige kinderen."

"Er moeten sowieso méér scholen komen. Méér universiteiten en meer hogescholen. Het onderwijs is één van de bepalende schakels naar onze toekomst, laat het ons dus degelijk aanpakken."

Iets anders: LDD kant zich tegen een algemeen rookverbod in café's en vindt dat de uitbater zelf moet kunnen beslissen. Was jij niet fervent anti-roken?

"Ik ben geen bewonderaar van rokers, zoveel klopt, anderzijds ben je niet verplicht naar een café te gaan waar wordt gerookt. Mits dat duidelijk wordt aangegeven en er afzuiginstallaties zijn voorzien, moet een uitbater zelf kunnen beslissen. Daar hoeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Als elk café rookvrij moet blijven en dit betekent dat veel uitbaters hun zaak moeten sluiten, welk recht heeft de overheid dan om die mensen hun boterham te ontnemen?"

"We moeten af van die wildgroei aan regeltjes en wetten, verbodsbepalingen en verplichtingen, af van die betutteling en misplaatste politieke correctie. We kunnen die energie beter gebruiken om er voor te zorgen dat de beslissingen die wél noodzakelijk zijn voor onze economie en voor het maatschappelijk bestel, snel worden uitgevoerd. Nu zijn wetten dikwijls al achterhaald wanneer ze eindelijk kunnen worden toegepast. De overheidsdynamiek is verouderd en huppelt achter de ontwikkelingen aan. En in het geval van ons land, gebeurt zelfs dat niet meer. Dat is fnuikend voor iedereen die vooruit wil, die in alle burgerlijke vrijheid zijn leven wil uitbouwen, die wil ondernemen ook."

Jouw voorzitter is republikein. Jij ook?

"Ik volg Jean-Marie in zijn pleidooi de koning een protocollaire rol toe te kennen. En het spreekt voor zich dat enkel het koningspaar en de troonopvolger een dotatie kunnen krijgen. Maar voor de rest ben ik niet tegen de monarchie."

Vele veranderingen die jullie voorstaan, kosten geld. Dat is er amper nog.

"Op het overheidsapparaat kan worden bespaard. Door verstandiger met geld om te gaan, efficiënter te werken en vooral het ambtenarenkorps af te slanken, niet door directe ontslagen, maar door natuurlijke afvloeiing. Alleen al daarop kan men miljoenen besparen."

Je klinkt strijdlustig.

"Ik ben ervan overtuigd dat LDD de partij van het gezond verstand is. En Vlamingen zijn mensen die houden van gezond verstand zonder teveel tierelantijntjes. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we op 7 juni een groot deel van de bevolking achter ons zullen krijgen."

Afspraak dus wellicht in het Vlaams parlement!

(Artikel Primo TV-Gids, redactie Dominique Trachet)