Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Alleen nieuwe verkiezingen kunnen België uit het staatkundig moeras halen.

07/07/2011 17:33 - Persbericht

Nu de opdracht van formateur Di Rupo (PS) duidelijk is mislukt, kan alleen het oordeel van de kiezer zekerheid brengen over de staatsrechtelijke en vooral de sociaal-economische toekomst van dit land. Volgens LDD bewijzen de totaal tegengestelde reacties op de formateursnota van Di Rupo dat de opvattingen over de organisatie van de Belgische samenleving aan deze en gene zijde van de taalgrens verder uit mekaar liggen dan ooit.

Jean-Marie Dedecker: "Het is uit een zuiver democratische reflex dat wij vragen om nieuwe federale verkiezingen. De regering in lopende zaken is te verdeeld om de noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de internationale druk op de Belgische Staat die boven zijn stand leeft. Dat formateur Di Rupo op zijn menu van hervormingen maar zo'n flauwe recepten kon zetten bewijst het best hoe de Franstalige politici nog niet begrijpen hoe hoog de nood is. Di Rupo probeert met pleistertjes de open breuken in ons sociaal-economische weefsel te helen. En zoals de Grieken nu het falen uitzweten van hun onverantwoordelijke politici, zal Vlaanderen straks de builen keren voor zij die denken dat ze in Brussel en Wallonië eeuwig de sirtaki van staatsuitgaven kunnen dansen."

Financieel noodscenario

In afwachting van vervroegde verkiezingen moet het federale parlement deze zomer nog werk maken van een noodplan dat bij een zware aanval op de Belgische kredietwaardigheid klaar moet liggen. Voor LDD mag de heldere Europese kritiek op de Belgische sociale, fiscale  en economische mankementen daarbij als leidraad dienen.

Jean-Marie Dedecker: "We moeten meteen klaar staan om ons sociaal 'rariteitenarsenaal' in vraag te stellen, zoals de eindeloze uitkeringen voor werklozen, de torenhoge lasten op arbeid, de discriminatie van de arbeiders,  of het verder cultiveren van veel te jong gepensioneerden. Anders zullen we niet kunnen voorkomen dat de reeks van Europese 'PIIGS' landen in moeilijkheden plots wordt herdoopt tot 'BIPIGS' landen, met de B van België op kop. Dat noodplan moet in het federale parlement worden opgesteld omdat de Belgische bevolking alleen daar democratisch is vertegenwoordigd, in scherp contrast tot de huidige regering in lopende zaken.

Reacties op "Alleen nieuwe verkiezingen kunnen België uit het staatkundig moeras halen."

PLAS Guillaume
12/07/2011 12:08
Er moeten geen nieuwe verkiezingen komen maar een echte vereenvoudiging van de staatsstructuur, maar dat weigeren de politici omdat zij liever 7 parlementen en 6 regeringen handhaven wat onbestuurbaar en onbetaalbaar is.
Staatshervorming moet staatsvereenvoudiging zijn: afschaffing van de onnodige instellingen: Senaat, provincies, arrondissementscommissariaten, fusie gemeente- en prov. Onderwijs in het gemeenschapsonderwijs, fusie intercommunales en halvering van politieke mandaten in de beheerraad, privatisering van intercommunales, afschaffing van de Brusselse Regering en parlement en Hoofdstelijk Gewest onder voogdij van de paritaire federale regering, 89 Brusselse parlementsleden voor 19 gemeenten (bijna allemaal arm wegens immigratie), is een schande Met 89 parlementsleden en 8 ministers kan men bijna heel België besturen. Afschaffing van het Duitstalig gewest met zijn 25 parlementsleden, 4 ministers waarvan een minister-president voor 72 duizend inwoners en inlijving in het Waals Geweest (assimilatie van deze 72 duizend inwoners in Wallonië). Bij annexatie met Duitsland van dit Duitstalig Gewest zouden ze niet “één” parlementslid hebben.
7 parlementen en 6 Regeringen voor dit klein land is een ongehoorde politiek uitbating van de burgers door de politici.
Dit land kan alleen worden gered door een vereenvoudigde staatsstructuur: 1 Federale Regering en monocameraal parlement. 1 Vlaamse Regering en parlement en 1 Waalse Regering en parlement.
Het totaal van het aantal parlementsleden voor deze overblijvende 3 parlementen mag niet meer bedragen dan 250 parlementsleden en 25 ministers in het totaal. De VS hebben 100 senatoren, wij hebben 89 parlementsleden voor 19 gemeenten. Door de onnodige instellingen af te schaffen verdwijnen duizenden onnodige ambtenaren, zullen vergunningen afgegeven door de gemeente alleen onderworpen worden aan de voogdij van het Gewest (niet meer van de provincies, enz).
Geen subsidies meer voor alle onnodige VZW's, voor isolatie van huizen (een huurder die geen woning kan betalen moet betalen voor de isolatie van woningen door eigenaars, geen subsidies voor aankoop van nieuwe auto's zoals in Wallonië. Jonge werklozen verplichten een stiel te leren in plaats van ze eeuwig te laten "nietsen". Men spreekt maar steeds van werken tot 67 jaar terwijl duizenden mensen van 18 tot 40 langdurig werkloos zijn of of een leefloon ontvangen ven het OCMW. Al deze jonge mensen die geen stiel hebben moeten een "verkorte opleiding" krijgen om aan het werk te kunnen. Ze "begeleiden" en andere blabla is "zever", als ze niets kennen kunnen ze niet worden aangeworven en blijven ze werkloos. Weigeren een stiel te leren als men er geen heeft is gelijk aan weigeren te werken.
marchand jean
08/07/2011 16:23
Wij kunnen alleen maar hopen dat de kiezer begrijpt dat het met Wallonië of tenminste haar politiekers zo niet verder kan.
Wallonië moet het alleen runnen net zoals vlaanderen en hun eigen politieke verantwoordelijkheid dragen.
Ik zie nog 2 zelfstandige gewest-regeringen die samen bespreken wat ze nog gemeenschappelijk kunnen, 2confederale staten, de federale regering mag naar huis en is bedankt voor bewezen diensten, samen met de senaat....

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*