Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Alle Vlaamse politieke partijen willen woonbonus hervormen (De Tijd, pag. 4, 19/09/2013)

19/09/2013 11:51 - Verschenen

'Wat Vlaanderen doet, doet het hetzelfde' is voor de woonbonus geen optie. Alle politieke partijen willen de hypothecaire aftrek hervormen wanneer die volgend jaar naar Vlaanderen komt.

'Het debat over de woonbonus is geopend', verklaarde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). De Vlaamse regering verzekert dat de al aangegane leningen geen gevaar lopen en dat er voor januari 2015 niets verandert.

Maar wanneer de woonbonus of hypothecaire aftrek van het federale niveau naar de regio's wordt overgeheveld, staat het de volgende Vlaamse regering vrij de voorwaarden voor nieuwe contracten te wijzigen. De kostprijs van de woonbonus zal bij ongewijzigd beleid de komende decennia explosief toenemen. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) kopte de voorzet van Peeters gisteren mooi binnen. 'Ik communiceer niet over dossiers waarover nog een beslissing wordt genomen', zei ze. 'Maar de woonbonus is voer voor de campagne en de volgende Vlaamse regering. Daarbij moet elke partij kleur bekennen. Wanneer je nieuwe bevoegdheden vraagt en krijgt, moet ook duidelijk worden wat je ermee wil doen.' De sp.a vraagt extra geld voor het woonbeleid. De socialisten willen de woonbonus behouden, maar wel een aantal onrechtvaardigheden wegwerken. Zo wil Van den Bossche alleenstaanden en eenoudergezinnen een hogere bonus geven dan vandaag. Tegelijk wil ze de huurmarkt meer sturen door correcte verhuurders fiscaal te belonen. Van den Bossche wil tot slot de huidige fiscale aftrek aan het marginale tarief vervangen door een belastingvermindering aan een vast tarief van 45 procent voor iedereen. 'Het is niet fair dat een minister 600 euro woonbonus per jaar meer krijgt dan een postbode', zegt Van den Bossche. De hervorming naar een belastingvermindering staat ook in het federale regeerakkoord en is nodig wanneer de bevoegdheid wordt overgeheveld. Vlaanderen kan immers niet bevoegd worden voor een fiscale aftrek. Maar het dossier zit op federaal niveau voorlopig geblokkeerd. Het voorstel van de sp.a staat lijnrecht tegenover dat van de N-VA. In essentie gaat de sp.a voor de centen en de N-VA voor de procenten. 'Vlaanderen moet het fiscale voordeel voor woonkredieten behouden in de vorm van een fiscale aftrek', zegt Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans. 'Een vermindering is voor iedereen hetzelfde, terwijl een aftrek afhankelijk wordt gemaakt van de inspanningen op de arbeidsmarkt.' Homans wil de aankoop van een eigen woning blijven aanmoedigen, maar de toekomstige contracten wel aanpassen. Ze wil de mogelijkheid bieden de betaling van de registratierechten in de tijd te spreiden. Het verhuren van een tweede woning via een sociaalverhuurkantoor moet volgens haar gestimuleerd worden. Het standpunt van CD&V, de derde Vlaamse regeringspartij, wordt pas definitief bepaald op het Innesto-congres in november. Maar in de aanloop naar dat congres heeft de partij wel al lijnen uitgezet over de hervorming van de woonbonus. Zo willen de christen-democraten de aankoop van een huis blijven ondersteunen, maar bij de nieuwe hypotheekleningen moeten vooral de aankoop en renovatie van bestaande woningen worden ondersteund. Ook projecten van de afbraak en de bouw van de woning op dezelfde plaats moeten gebruik kunnen maken van de woonbonus. Tot slot wil CD&V de woonbonus koppelen aan energiezuinigheid. Open VLD, op Vlaams niveau in de oppositie, wil de woonbonus de eerstkomende jaren in zijn huidige vorm behouden. Vicepremier Alexander De Croo wees al op het belang van de eigen woning als vierde pensioenpijler. Op langere termijn willen ook de liberalen de woonbonus hervormen. Hun standpunt wordt de komende weken uitgewerkt. Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem lichtte al een tipje van de sluier: 'Het nieuwe beleid moet inzetten op het verwerven van een eigen woning, energiezuinigheid, een betere werking van de huurmarkt en het stimuleren van verhuren.' Daarnaast ziet ze heil in een hervorming van de registratierechten en een hervorming van het kadastraal inkomen. De oppositiepartij Groen roept al langer op de woonbonus grondig te hervormen. 'Vooral hogere inkomens profiteren van de woonbonus en het systeem jaagt de prijzen van woningen de hoogte in', zegt Vlaams Parlementslid Mieke Vogels. 'De jongste vijf jaar zien we dat de prijs van de goedkoopste huizen met liefst 50 procent is gestegen. Voor gezinnen met een beperkt inkomen is het onmogelijk nog een woning te kopen. Het zijn vooral de verkopers van vastgoed en de banken die profiteren van de fiscale aftrekbaarheid.' Vogels wil de woonbonus afbouwen en meer inzetten op een gereguleerde huurmarkt met richthuurprijzen en huursubsidies. LDD tot slot is voorstander van het principe van de woonbonus, maar wil evengoed de modaliteiten aanpassen. Vlaams fractievoorzitter Lode Vereeck vindt de overheveling van de woonbonus een opportuniteit en pleit voor hoorzittingen in het Vlaams Parlement, zodat de volgende Vlaamse regering alle info op tafel heeft om knopen door te hakken. 'We moeten niet alleen naar de woonbonus kijken, maar naar de hele woonfiscaliteit', zegt Vereeck. 'We stimuleren vandaag het woonbezit met een fiscaal voordeel, maar we heffen tegelijkertijd belastingen via de registratierechten en de onroerende voorheffing.'

© 2013 Mediafin