Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Adviesraden schieten als padenstoelen uit de grond (Het Nieuwsblad, pag. 9 08/04/2013)

08/04/2013 11:30 - Verschenen

De regering raadpleegt die raden omdat ze moet, niet omdat ze er de meerwaarde van inziet.

Tien jaar nadat de Vlaamse regering een einde maakte aan de wildgroei van adviesraden en de 160 die toen bestonden, had vervangen door twaalf grote strategische adviesraden, zijn er alweer een pak nieuwe ontstaan. 224, 130 of 61, al naargelang de bron. Volgens de oppositie wordt er ook amper geluisterd naar hun advies.

Na haar begrotingscontrole, ruim een week geleden, maakte de Vlaamse regering bekend dat haar minister van Bestuurszaken, Geert Bourgeois (N-VA), het aantal adviesraden zal verminderen.

Oppositielid Lode Vereeck fleurde meteen op. Het LDD-parlementslid klaagt al jaren dat de Vlaamse regering in 2009 goede voornemens formuleerde over haar omgang met die raden en dat ze daar nog niets van gebakken heeft.

224 of 61?

'Toen beloofde ze die twaalf strategische adviesraden (SAR's) ernstig te nemen, maar intussen richt ze nog altijd nieuwe raden en raadjes op om de bestaande raden te ontwijken.' Vereeck verwijst onder meer naar de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid (Ceeo) die een domein bestrijkt dat onder de sociaal-economische (Serv) en bestuurlijke (Vlabest) adviesraden moest vallen.

Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD) zegt dat er intussen alweer 224 Vlaamse adviesorganen gegroeid zijn. Ex-Voka-voorzitter Luc Debruyckere sprak een tijd geleden van 130. En Lode Vereeck (LDD) is er zeker van dat er minstens 61 sectorale adviesraden bestaan in Vlaanderen, naast de twaalf strategische adviesraden.

Volgens Lode Vereeck leeft er ook groot ongenoegen in de Vlaamse adviesraden omdat de overheid geen rekening houdt met hun adviezen. 'De regering raadpleegt die raden omdat ze moet, niet omdat ze er de meerwaarde van inziet. Trouwens, meestal vraagt ze het advies te laat, als de contouren van de beslissing al vastliggen.'

17,5 miljoen voor niets

Vereeck vindt het erg dat de raden zo genegeerd worden. 'En als men die raden toch negeert, is het ook maar niets om er dan 17,5 miljoen aan te spenderen', vindt Vereeck. Het budget van de raden wist hij te puren uit de antwoorden op talloze parlementaire vragen.

© 2013 Corelio

gteg - Het Nieuwsblad, pag. 9