Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Adviesraden kraken nieuw innovatieplan (De Tijd pag. 7 18/05/2013)

18/05/2013 11:49 - Verschenen

De regering formuleert de ene beleidstekst na de andere, maar wat is er al in de praktijk gebeurd?
fractieleider LDD
Lode Vereeck

De Vlaamse Innovatieraad vreest dat de conceptnota zal leiden tot nog een nieuwe beleidsstrategie bovenop alle andere.

Te veel plannen, maar te weinig actie en coherentie. De kritiek van de oppositie op het Vlaamse innovatiebeleid wordt nu ook gedeeld door de sociale partners en de innovatiespelers zelf.

'Conceptnota's hebben zonder twijfel hun verdienste. Maar conceptnota's moeten op een bepaald ogenblik eindigen en omgezet worden in maatregelen op het terrein.' De reacties van de sociale partners en de adviesraad voor innovatie op de nieuwste plannen van de Vlaamse regering rond innovatie zijn niet mals. De regering heeft volgens hen te veel plannen, maar onderneemt te weinig concreets. De Vlaamse regering keurde begin maart een nota van minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) goed over een 'slimme specialisatiestrategie' voor een nieuw industrieel weefsel in Vlaanderen. Nochtans kent Vlaanderen ook al 'speerpuntclusters', het Nieuw Industrieel Beleid en 'innovatieknooppunten' - een uitvloeisel van de nota 'Innovatiecentrum Vlaanderen'. Lieten wil met de nieuwe nota aanspraak maken op geld uit het Europese 'cohesiefonds' waarbij regio's ondersteund worden bij de ontwikkeling van een kenniseconomie. Maar Lieten krijgt kritiek van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI), een 'strategische adviesraad' van de Vlaamse overheid met vertegenwoordigers van de vakbonden, de werkgevers en de universiteiten. De raad waarschuwt de Vlaamse regering dat ze de Europese specialisatiestrategie niet op een minimale manier mag invullen enkel en alleen om aan de vereisten te voldoen om Europese fondsen binnen te rijven. Ze vreest dat de conceptnota zal leiden tot 'nog eens een nieuwe beleidsstrategie bovenop alle andere.' Een overkoepelende coördinatie ontbreekt met het risico op versnippering tot gevolg. 'Fragmentatie en duplicatie zijn geen voorbeelden van een efficiënte aanwending van publieke middelen.' Ook de werkgevers en de werknemers stellen zich in een advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) vragen bij de plannen van Lieten. Ze roepen de regering op duidelijk te maken hoe ze het speerpuntclusterbeleid concreet wil realiseren. Er is nood aan duidelijke krijtlijnen en concrete acties, luidt het. Nochtans is de Vlaamse regering zich maar al te goed bewust van dat probleem. Eerder bekritiseerden ook de Industrieraad en de expertengroep onder leiding van Luc Soete de versnippering in het Vlaamse innovatiebeleid. In het rapport-Soete uit 2012 stond letterlijk: 'de voorbije vijf jaar is een veelheid aan beleidsadviezen ontstaan, die op het eerste zicht niet altijd even goed op elkaar afgestemd lijken te zijn.' De adviezen leveren nieuwe munitie voor de oppositie, die al langer pleit voor minder versnippering in het innovatiebeleid. 'Die adviezen maken gehakt van het huidige beleid', zegt Lode Vereeck, fractieleider van LDD. 'De regering formuleert de ene beleidstekst na de andere, maar wat is er al in de praktijk gebeurd? Sinds het begin van de regeerperiode in 2004 is nog zo goed als niets gebeurd om het innovatielandschap te vereenvoudigen.'

© 2013 Mediafin

Barbara Moens - De Tijd, pag. 7