Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Advies Raad van State inzake ontwerpdecreet private arbeidsbemiddeling dringt zich op

LDD zal deze namiddag, in het Vlaams parlement, samen met andere oppositiepartijen, het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State vragen over de amendementen die werden ingediend door Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe. Deze amendementen beogen, meer specifiek, de collectivistisch geïnspireerde 'regulitis' uit het ontwerp van decreet inzake de private arbeidsbemiddeling te weren. Door het inwinnen van dit advies zal de voor deze namiddag voorziene eindstemming over dit ontwerpdecreet dan ook niet doorgaan. De uiteindelijke beslissing wordt hierdoor immers met ca. 1 maand uitgesteld.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) adviseerde unaniem dat een aantal administratieve verplichtingen die in het ontwerp van decreet inzake de private arbeidsbemiddeling aan de arbeidsbemiddelingsbureaus (andere dan de uitzendbureaus) opgelegd worden, indruisen tegen de Dienstenrichtlijn.

Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid LDD: "Het opleggen van een gedragscode en criteria van professionele deskundigheid zadelt de arbeidsbemiddelingsbureaus op met een extra administratieve last. Dat is onaanvaardbaar en zal - zoals de SERV reeds aangaf - de toets van de Dienstenrichtlijn nooit doorstaan. In een regelgevend initiatief vraag ik dan ook de betreffende passages in het ontwerpdecreet te schrappen, en vragen wij vanuit de oppositie daarover het advies van de Raad van State over de betreffende amendementen."

De inwerkingtreding van de Europese Dienstenrichtlijn heeft tot gevolg dat de Vlaamse regelgeving voor private arbeidsbemiddeling grondig hervormd moet worden om tegemoet te komen aan de regels voor het vrije verkeer van diensten.

Ivan Sabbe: "De regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling moet in essentie de bescherming van de werkzoekende beogen. De Vlaamse regering probeert echter - onder het mom van de bescherming van de werkzoekende - extra administratieve formaliteiten op te leggen aan de arbeidsbemiddelingsbureaus. Die extra collectivistisch geïnspireerde regeltjes kunnen wij niet dulden, zeker niet nu de minister-president in zijn Septemberverklaring resoluut voor administratieve vereenvoudiging pleitte."

"Minister Van Quickenborne heeft al pogingen ondernomen om de toegang tot beroepen te vergemakkelijken en nu legt Vlaanderen een bijkomende verzekering op. Telkens als Europa - in dit geval met de Dienstenrichtlijn - aan de lidstaten een vereenvoudiging in de regelgeving oplegt, acht de Vlaamse regering het opnieuw nodig om via achterpoortjes de regelneverij niet alleen te behouden maar zelfs nog te versterken. Dit is niet langer duldbaar", besluit Sabbe.

Reacties op "Advies Raad van State inzake ontwerpdecreet private arbeidsbemiddeling dringt zich op"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*