Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Administratie mag interne documenten niet overhandigen (De Standaard, 24/05/2011, pagina 12)

24/05/2011 12:04 - Verschenen

Het Rekenhof klaagt in een boze brief aan minister van Begroting Philippe Muyters dat de Vlaamse regering haar dwarsboomt.

Lode Vereeck (LDD): "Dit is een aanfluiting van het parlementaire controlerecht"

Auditeurs van het Rekenhof, de begrotingswaakhond van het Vlaams Parlement, vroegen begin mei bij de Vlaamse ministeries de voorbereidende documenten op van de begrotingscontrole 2011. Het gaat dan om begrotingsvoorstellen, behoefteramingen, adviezen van de inspectie van Financiën en de verslagen van allerhande vergaderingen.

Verscheidene ministeries weigerden. Ze gehoorzaamden een mail die het departement Financiën en Begroting op 2 mei heeft rondgestuurd. Daarin werd de administratie opgedragen om de documenten niet te overhandigen, omdat ze de besluitvorming zouden vertragen en bemoeilijken. De vrees leeft dat ministers voortaan alle interne documenten zouden willen nakijken, omdat ze via het Rekenhof in de openbaarheid kunnen geraken.

'Het is de - collegiale - beslissing van de Vlaamse regering die het voorwerp dient te zijn van de discussie binnen het Vlaams Parlement en niet de afgelegde weg naar deze beslissing', staat in de mail.

Voorzitter Ignace Desomer van het Rekenhof reageerde daarop met een boze brief aan minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA). Daarin wijst hij erop dat het Rekenhof wettelijk gemachtigd is om alle documenten en inlichtingen, 'van welke aard ook', op te vragen.

Desomer verzekert ook dat het Rekenhof de documenten alleen gebruikt om de begroting sneller te kunnen analyseren. In het politieke gekibbel dat de begroting vooraf gaat, is het Rekenhof niet geïnteresseerd. De documenten hoeven ook pas overgemaakt te worden nadat de begrotingscontrole is afgerond, zodat er geen tijd wordt verloren.

Het Rekenhof zegt de documenten nodig te hebben om zich een degelijk beeld te kunnen vormen van de begrotingscontrole 2011. Zeker in een begroting waarin zwaar is bespaard, is het belangrijk na te gaan of de uitgaven niet te laag zijn ingeschat. Maar daarvoor heeft het Rekenhof de behoefteramingen nodig.

Het Rekenhof vroeg minister Muyters de gevraagde documenten zo snel mogelijk te bezorgen, maar die is daar niet op ingegaan. Muyters wil pas vandaag reageren, wanneer het rapport van het Rekenhof in commissie wordt behandeld.

Het is niet voor het eerst dat het Rekenhof klaagt over tegenwerking door de Vlaamse regering. Ook het ontwerp van Rekendecreet, dat de nieuwe regels voor de Vlaamse begroting bevat, perkt de controlebevoegdheid van het Rekenhof in. Controle van het beheer en de financiering van de BAM zou bijvoorbeeld onmogelijk worden. Op initiatief van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) is een amendement ingediend om dit te voorkomen.

LDD-fractieleider Lode Vereeck is zeer ontstemd over het nieuwe incident. 'Het handelen van de minister is een aanfluiting van het parlementair controlerecht', vindt hij.

 Bekijk hier het volledige artikel.

Wim Winkelmans

De Standaard, 24/05/2011

Reacties op "Administratie mag interne documenten niet overhandigen (De Standaard, 24/05/2011, pagina 12)"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*