Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

ACW en MOC geven nu zelf toe dat ze ons allen hebben proberen op te lichten

07/03/2013 09:40 - Persbericht

Persbericht 7 maart 2013,

LDD neemt er acte van dat Belfius "de commerciële overeenkomst die het op 31 januari 2013 sloot met de Sociaal Engagement en Mouvement Social 'op vraag van en in onderling overleg met' de twee ACW-vennootschappen heeft beëindigd.". Het is naar de inhoud van deze overeenkomst waar Jean-Marie Dedecker uitdrukkelijk had gevraagd tijdens de hoorzitting van de Kamercommissie Financiën van vrijdag 1 maart, en waarop zowel de CEO van Belfius als de voorzitter van het ACW weigerden te antwoorden.

Jean-Marie Dedecker: "Het deksel moet nu stevig op de beerput worden gehouden. Maar zowel het ACW als de zusterorganisatie MOC leveren zelf het bewijs dat deze commerciële deal op zijn minst onetisch, maar misschien ook frauduleus was. Door er 'spontaan' afstand van te nemen verraden de twee steunpilaren van de christelijke zuil dat het contract het daglicht niet kan verdragen. De belofte om de Kamerleden inzage te geven in de andere contracten tussen ACW/MOC en Belfius is in dit licht bijzonder hypocriet."

Onderzoek naar strafbare poging tot oplichting

Voor LDD is het nu ondenkbaar dat de Kamer geen grondig onderzoek voert naar de machinaties en de achtergronden van de betwiste winstbewijzen en meer in het algemeen naar de rol die zowel het ACW als sommige christendemocratische politici hebben gespeeld bij het veiligstellen van deze  winstbewijzen.

Jean-Marie Dedecker: "Als er één contract is dat nu we moeten zien, en ik zou terzake meer vertrouwen hebben in de Kamerleden van de oppositie dan die van de meerderheid, dan is het dit zopas opgeheven contract. Als zou blijken dat er in deze overeenkomst frauduleuze of discriminerende afspraken zijn gemaakt tussen de staatsbank en de 'sociale' organisaties, dat moet onderzocht worden of het hier om een strafbare poging tot oplichting gaat. Alvast zijn de 'wil' en het 'begin van uitvoering' in dat geval niet te betwisten."

Voor LDD kan alleen een parlementaire onderzoekscommissie, desnoods met nog uit te breiden bevoegdheden, deze zeer kwalijke passsage in het debacle van de Dexiaholding uitlichten. Voor het onderzoek naar eventuele strafbare feiten zal het onkreukbare gerechtsapparaat dat het democratisch gehalte van dit land bepaalt, ongetwijfeld zelf initiatief nemen.