Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Activeringsbeleid 52-plussers is dringend noodzakelijk

20/10/2010 17:03 - Persbericht - Werk en werkgelegenheid

In het kader van de Europese 'EU 2020-strategie', formuleren morgen de 27 Europese ministers van Werk doelstellingen betreffende de werkgelegenheid. Deze doelstellingen  dienen te worden vertaald in nationale en regionale streefcijfers. Vlaams parlementslid Ivan Sabbe drukte minister Muyters deze middag nog eens op het hart dat Vlaanderen inzake werkzaamheidgraad nog een enorme weg af te leggen heeft. Hij wil dan ook dat er - in het kader van de 40-jarige loopbaan die de betaalbaarheid van de sociale zekerheid moet verzekeren - dringend werk gemaakt wordt van het  activeren van werkzoekenden ouder dan 52 jaar.

In Vlaanderen knelt het schoentje vooral bij de 50,9 procent tewerkgestelde  50-plussers, wat merkelijk minder is dan het EU-gemiddelde (56,5 procent). Deze lage werkzaamheidgraad van 50-plussers manifesteert zich vooral in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, waar de werkzaamheidgraad terugvalt tot amper 35,8 procent.

Ivan Sabbe (LDD), Vlaams volksvertegenwoordiger: "Inzake de werkzaamheidgraad bij de 50-plussers bengelt Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton. Het activerend arbeidsmarktbeleid ten aanzien van 50-plussers - als dat er al is - lijkt dan ook niet aan te slaan. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters moet daarom ook het initiatief nemen om het brugpensioen uit te doven en werkzoekenden ouder dan 52 jaar effectief te activeren."

In Vlaanderen zijn er vandaag meer dan 80.000 bruggepensioneerden en 50.000 werklozen ouder dan 58 jaar die allemaal vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende. Daarnaast zijn er ook nog eens meer dan 140.000 loopbaanonderbrekers en tijdskredieters waarvan er 90.000 ouder zijn dan 50 jaar. Dit maakt dat bijna 20 procent van de Vlamingen van een vervangingsinkomen van de RVA geniet. Een overzicht:


Ivan Sabbe: "Dat zijn toch allemaal cijfers die aantonen dat het activerend arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen spaak loopt. Iedere burger met gezond verstand weet dat de arbeidsmarkt pas echt zal functioneren van zodra de werkloosheidsuitkeringen beperkt worden in de tijd, en met andere woorden niet ten eeuwigen dage, in extreme gevallen soms drie generaties lang, uitbetaald blijven worden. België is tenslotte het enige land in Europa waar de werkloosheidsuitkeringen onbeperkt zijn in de tijd. De minister zegt dan wel steeds dat hij er mee bezig is, maar Bart De Wever en Elio Di Rupo zijn er ook 'mee bezig', en toch komt er maar niets van in huis."

Reacties op "Activeringsbeleid 52-plussers is dringend noodzakelijk"

Marie-Jeanne Strubbe
17/01/2011 10:25
Beste Yvan
Ik ben een bijna 54 jarige jonge dame en sinds oktober vorig jaar ben ik plots zonder werk gevallen. Sinds die dag ben ik onophoudelijk op zoek naar een passende job, helaas stuit ik heel veel op vooroordelen van de werkgevers.
Heb jij een job voor mij, geef maar ik snak ernaar om terug aan de slag te gaan.

Groeten
Marie-Jeanne
Ivan Sabbe
21/10/2010 11:21
Beste Jos,
Beste Jef,

Jullie reactie – beide als ‘ervaringsdeskundige’ – bewijst dat de lage werkzaamheidsgraad bij de 50-plussers voor een groot stuk zijn oorzaak heeft in het falende (linkse) overheidsbeleid. Als Vlaams parlementslid zal ik deze problematiek dan ook ter harte blijven nemen, en dat in het belang van de werkwillige 50-plussers, maar ook om er voor te zorgen dat onze sociale zekerheid (en dus ook de pensioenen) betaalbaar blijven voor ons en onze kinderen en kleinkinderen.

Met vriendelijke groeten,
Ivan Sabbe
Vlaams parlementslid LDD
Jef Keymeulen
21/10/2010 10:09
Geachten,

Ik ben nu wel met pensioen (65+), vooraf was ik 7 jaar te vroeg gepensioneerd, brugpensioen. Als enige loontrekker in een gezin geen cadeau, integendeel een straf.
Ik heb voor dat stelsel uiteraard getekend, vrije keuze .. anders had ik de volgende dag gewoon mijn ontslag gekregen zoals vele andere collega's. De bedrijven in België danken massaal af, de loonkost is te hoog.

Werklozen zijn niet noodzakelijk de luierikken, ze zijn meestal de slachtoffers van een totaal verkeerde politiek. Zelf heb ik minstens 10 verschillende pistes onderzocht als verkeersdeskundige : de federale overheid, de drie gewesten en de stad waar ik woon en aldusdanig zelfs enige bekendheid genoot. Ook een 5tal studiebureau's. Zelfs een poging ondernomen om in de politiek te stappen : CVP, NCD, VLD, Vivant en LDD. Overal noppes, te oud, waar komt ge u mee moeien...

De eerste fout die men maakt is dat de werkloosheid individueel gezien wordt. Men moet het bekijken per gezin. Men moet eerst maken dat er per gezin minstens een loontrekkende is vooraleer een tweede gezinslid mag verdienen. Ik zou een evenwichts oefening voorstellen van max. 1,4 loopbanen per gezin toe te staan en in de limiet de leeftijdgrens dat men kan werken naar beneden halen tot men dit bereikt (dat moet voor iedereen gelden, ook de ambtenaren en de politiekers). Dit zal de grotere inkomens afvlakken en de marktprijzen naar beneden halen naar een realistisch niveau. Dat zal een positieve invloed hebben op de werkgelegenheid en de markt stabieler maken. Men moet zich realiseren dat als 30% van de bevolking onder de armoede grens leeft de markt ook 30% kleiner is en de loonkost of andere lasten op de economie grosso modo ook 30 % te hoog zal liggen.

Een tweede fout is de schijnwerkgelegenheid. Belastingsgeld dient niet om het werken in bedrijven te betalen. Wie werk geeft betaalt het volledige loon, subsidies kan niet. Dit verhoogt rechtstreeks de belastingsdruk. Ook de overheid is geen werkgever.

Een derde fout is het gebrekkig onderwijs. Stevaert zou destijds een opleiding gelanceerd hebben voor werklozen waarmee ze na een week speciale opleiding een equivalent diploma van een A2 zouden halen. Waanzin. De jeugd moet vooral gemotiveerd worden om verder te studeren én als men gaat werken moet er m.i. jaarlijks 1 maand bij gestudeerd worden. De evolutie in techniek en wetenschap gaat zo snel dat men op de schoolse opleiding niet kan blijven teren. Het is dan beter dat men deze extra studie tijd subsidieert.

Een vierde fout is de belasting op het werk. Belast de consumptie, wie veel verdient consumeert meer en betaalt meer belastingen en sociale zekerheid. Ook de import zal mee betalen, ook al komen de producten uit landen waar de sociale zekerheid heel laag is. Een probleem dat hierbij moet opgelost worden is de ontduiking van de BTW op grote schaal. Vindt men daar geen middel op dan boort men de hele maatschappij in een sociale afgrond.

mvg,

Jef Keymeulen
Jozef Vernaeve
21/10/2010 10:08
Beste Yvan,

Zelf zeg ik nu al sedert mijn vervroegde pensionering dat wij gedwongen weigeren om te gaan werken. De oorzaak hiervan is dat men ons eerst heeft weggepest uit onze functie omdat we gewoon in de weg zaten van de komende generatie.

Generatie die vooral genoten heeft van de flowercultuur van onze generatie 68 ers .

Jammerlijk genoeg zijn het vooral de zuivere existentialisten die met hun links kaviaar discours vooral voor zichzelf hebben gezorgd en waar zoals altijd "those who has" nog meer hebben bereikt.

Hun kinderen hebben alle zin voor realiteit verloren en teren zuiver op het fortuin van hun voorvaderen. Ze zijn allemaal solidair, groen, en vooral hebben ze rechten en toch zo weinig plichten.

Ondertussen kunnen de meeste jonge belgische koppeltjes zelfs met zwaar sparen en hard werken, geen voldoende fonds bijeen krijgen om hun eigen huisje te hebben . Ondertussen worden de "apparatchiks" al verkwistend rijker en vooral via hun voorkennis kunnen ze steeds winnen.

Daarom dat ook in de politieke macht, net als in de economie het van vader op zoon gaat en we dus leven in echte oligarchiëen, die gewoon de macht bestendigen. Zowel de vakbonden als de patroonsorganisaties samen met de ambtenaren en magistraten zorgen voor het bestendigen van de "postjes" en ondertussen houdt men de hard werkende belgskes voor de zot.

Mensen zoals ik die hun ganse leven hard hebben gewerkt worden nu met een "zogezegd" schoon pensioen naar huis gestuurd. Ondertussen verdienen ze juist genoeg om hun bestaande leven verder te doen met veel meer zuinigheid .

Ik heb als ex ambtenaar een netto pensioen van 2200 € wat een echt schoon pensioen is. Doch ik moet iedere maand 740 € huishuur betalen voor mijn appartement met twee slaapkamers waardoor ik dus om te leven nog een goede 1000 € overhoud om te leven want benzine, energie, telenet, etc ..... kost mij zeker nog 300 €

Met die 1200 € moet ik dus verder doen, daar waar ik toen ik actief was rond 3000 € kreeg .

Als ik nu wil gaan werken dan wordt ik niet beloond maar zwaar aangepakt !

1° men herleid mijn pensioen tot 1700 € als ik een nieuwe job aanneem die meer opbrengt dan 5000€ als bijberoep zelfstandige of 7000 € als loontrekkende ;

2° Ga ik full time werken dan verlies ik mijn pensioen en kan ik een job vinden tussen de 2000 € tot 2500 €, maar meestal vraagt men ons om parttime te komen werken => maximum 1000 € netto

Resultaat van het verhaal : Ben ik topambtenaar, politieker, professor,magistraat, militair dan mag ik bijverdienen bovenop mijn pensioen of in bijberoep 12.000 € of als weddetrekkende tot 17.000 € of zelfs onbeperkt als consultant, professor, auditor etc ....

Dus wanneer gaat men nu eens ophouden met een ganse massa middenkaders voor de zot te houden, want wij genieten van geen enkel voorrecht en moeten alles volle pot betalen.

Ik verzeker U dat ik verschillende werklozen, invaliden, leefloontrekkende ken die netto met meer over blijven dan ik, omdat ze juist via hun voorkennis en hun "relaties" genieten van alle pampervergoedingen die er zijn.

De enige activiteit die mij wordt toegelaten is inderdaad het vrijwilligerswerk - waar vooral de vakbonden, de politieke vzw"s, de religieuze vzw's allemaal veel rijker worden.

Dat men nu eindelijk eens daar iets aan doet dat mensen die in feite gedwongen op pensioen zijn gepest de kans krijgen om ook zonder beperkingen mogen bijverdienen als zij dat willen en niet zoals de apparatchiks het toelaten . Vooral als men ziet hoe zij zich rijkelijk uit de staatspot bedienen.

Dus pak eens de vzw's aan en de organen zonder rechtspersoon (politiek partijen, religies etc ....)

groeten

jos

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*