Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Activering 50-plussers is schijnvertoning

26/05/2011 12:56 - Persbericht

Uit een antwoord van Vlaams minister Philippe Muyters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ivan Sabbe (LDD) blijkt dat in het kader van het activeringsbeleid voor 50-plussers enkel nieuw ingeschreven werkzoekenden worden geactiveerd. Ivan Sabbe bepleit het intensief activeren van alle werkzoekenden, en dit minstens tot en met de leeftijd van 58 jaar. Als stok achter de deur moeten daarbij de werkloosheidsuitkeringen in de tijd worden beperkt.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is op 1 april ll. begonnen met het intensief begeleiden van werkzoekenden tot en met 55 jaar. Sinds 2009 gold reeds zo'n intensieve aanpak voor de 50-52 jarige werkzoekenden.

Ivan Sabbe: "Aangezien enkel de nieuw ingeschreven werkzoekenden worden opgeroepen voor een intensieve begeleiding, wordt de grote groep van veelal langdurig werkzoekenden tussen 50 en 55 jaar niet geactiveerd. Bovendien blijft de grote groep van werkzoekenden ouder dan 55 jaar eveneens buiten schot. De 26.998 werkzoekenden ouder dan 55 jaar worden dus niet begeleid en moeten dus gerekend worden bij de groep van om en bij de 130.000 niet-werkzoekende werklozen, dit terwijl onze arbeidsmarkt - zo bewijst o.a. het debat over de knelpuntberoepen - snakt naar werkende handen."

Uit de gegevens verstrekt door Vlaams minister Muyters blijkt tevens dat van de nieuw ingeschreven werkzoekenden in de groep 50-52 jaar, die door de VDAB intensief werden begeleid, er slechts 30 procent na 3 maanden én 50 procent na 12 maanden opnieuw werk had gevonden.

"Deze gegevens tonen aan dat het effect van het activeringsbeleid voor werkzoekenden tussen 50 en 52 jaar momenteel relatief beperkt is. Dit kan enkel worden verklaard door het ontbreken van een spreekwoordelijke stok achter de deur, zoals het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.", besluit Sabbe.

Reacties op "Activering 50-plussers is schijnvertoning"

marchand jean
31/05/2011 11:23
Vooreerst, ik ben het eens met de opmerkingen van "Patricia de Block".
Verder is het immoreel om mensen zonder inkomen te zetten.Geef ze dan werk dat geschikt is voor iemand die niet meer aan de bak komt, geef ze loon naar werk, je moet ze niet onderhouden maar geef hen werk, er is genoeg werk dat niet kan ingevuld wegens te duur. Personeel is een onbetaalbaar luxe artikel geworden met dank aan het socialisme, en val niet in het andere uiterste liberalisme. Zonder die uitersten zou aan menswaardige politiek gedaan kunnen worden. Daarvoor hebben we politiekers nodig, geen kortzichtige zakkenvullers.
Patricia de Block
27/05/2011 15:28
Wanneer worden de politici eens wakker! elke werkgever wil van zijn oudere werknemers af en waarom? Omdat de de sociale lasten voor oudere werknemers veel te hoog zijn en jonge werknemers veel goedkoper zijn voor een bedrijf. Er zijn zelfs bedrijven die te rade gaan bij raadsheren om te informeren hoe ze zonder al te veel poeha en kosten van hun oudere werknemers kunnen vanaf geraken. Dus om de activering van oudere werklozen efficient aan te pakken, zal er eerst iets aan ons belasting op arbeid moeten veranderen.Een beperking van de werkloosheidsuitkeringen zou een schande zijn ten overstaande van die mensen die al die jaren aan ons systeem bijgedragen hebben. Dit is mensen regelrecht in de armoede jagen. Begin dan al maar eens met een degelijk asielsysteem en de erkende inwijkelingen te verplichten te werken voor wat ze bij ons bekomen ipv eigen volk, dat bijgedragen heeft aan ons sociaal systeem, daarvoor te laten opdraaien.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*