Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Activering 50-plussers blijft dode letter (De Tijd, pag. 7, 19/10/2012)

19/10/2012 09:48 - Verschenen

De langdurige werkloze vijftigplussers vallen uit de boot, terwijl we net meer ouderen aan de slag moeten krijgen.
Vlaams parlementslid
Ivan Sabbe (LDD)

De VDAB begeleidt minder dan 10 procent van de werkzoekenden tussen 50 en 55 jaar. 'Onvoldoende', vindt Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD).

Minder dan 10 procent van de werkzoekenden tussen 50 en 55 jaar krijgt een intensieve begeleiding van de VDAB. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) die Vlaams Parlementslid Ivan Sabbe (LDD) opvroeg. Het activeringsbeleid van Muyters focust op de nieuwe instroom: de VDAB wil werklozen bereiken binnen zes maanden nadat ze werkloos zijn geworden. 'De VDAB bereikt in principe alle nieuwe instromers', zegt het kabinet. 'Wie dat nodig heeft, wordt intens begeleid. Maar de meerderheid van de nieuwe instromers moet niet bereikt worden door de VDAB omdat ze niet meer werkloos waren voor de zes maanden om zijn. Ze hadden al werk gevonden, volgen outplacement of waren vrijgesteld van het zoeken naar werk.' Van de werkzoekende 50- tot 55-jarigen die een intensieve begeleiding kregen, vond 31 procent zes maanden na instroom werk. Volgens Sabbe bevestigen de cijfers dat het activeringsbeleid van 50-plussers onvoldoende doeltreffend is. 'Doordat de minister zich beperkt tot de nieuwe instroom, komt minder dan 10 procent van de werkzoekenden tussen 50 en 55 jaar in aanmerking voor een intensieve begeleiding. De langdurige werkloze vijftigplussers vallen uit de boot. De werkloosheid bij de 50-plussers vertoont dan wel sinds kort een daling, toch is er geen reden tot zelfgenoegzaamheid', vindt Sabbe. 'De Studiecommissie voor de Vergrijzing waarschuwde onlangs nog dat de vergrijzing onbetaalbaar dreigt te worden als we niet snel meer ouderen aan de slag krijgen. Het is dan ook ongehoord dat de intensieve begeleiding op maat zich enkel en alleen toespitst op de nieuwe instroom van werkzoekenden.'

© 2012 Mediafin