Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"9.000 Vlaamse woningen onbewoonbaar verklaard" (Het Belang van Limburg, 01/02/2011, p5)

01/02/2011 08:44 - Verschenen

BRUSSEL - De voorbije drie jaar zijn in Vlaanderen maar liefst 9.096 huizen, appartementen, studio's of kamers ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Meer dan eenderde van deze woonsten ligt in de provincie Antwerpen. Met 824 ontruimde woningen (9%) toont Limburg zich andermaal de beste leerling van de klas.

Op vraag van Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) heeft Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) de cijfers vrijgegeven over het in 2008, 2009 en 2010 aantal ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woonsten in Vlaanderen. Volgens de Nieuwe Gemeentewet en de Vlaamse Wooncode zijn het de burgemeesters die een huis, appartement, studio of kamer in hun gemeente ongeschikt/onbewoonbaar kunnen verklaren. In beide gevallen moet de eigenaar actie ondernemen, of moeten de bewoners elders onderdak zoeken.

Ongeschikt: bij de controle van een woonst geeft de Vlaamse wooninspectie strafpunten voor technische mankementen (slecht toilet, onhygiënische badkamer zonder verluchting...). Vanaf 15 strafpunten kan de burgemeester de woonst ongeschikt (voor bewoning) verklaren.

Onbewoonbaar: dit is hetzelfde als 'ongeschikt' maar de woonst is ook onveilig om in te wonen (o.a. na een brand, gevaar op CO2-intoxicatie, instorting, elektrocutie).

Nog dit: de Vlaamse overheid heeft geen cijfers over huisjesmelkerij. Dit valt immers onder het strafwetboek en is dus een federale bevoegdheid.

Het Belang van Limburg
(Yves Lambrix)
© 2011 Concentra