Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

52% meer VRT-klachten

07/12/2010 16:23 - Persbericht - Media - Jurgen Verstrepen - VRT

Sinds 2005 zijn de klachten gericht aan de VRT gemiddeld met 52% toegenomen. Vlaams parlementslid Jurgen Verstrepen (LDD) kwam tot deze conclusie na een diepgaand onderzoek van de diverse klachtenrapporten.

De VRT-klachtenrapporten worden jaarlijks, vóór 10 februari, in een schriftelijk verslag gerapporteerd aan de Vlaamse ombudsman. Betreffend verslag wordt vervolgens ook opgenomen in het jaarverslag van de VRT. Het merendeel van de klachten kunnen we drieledig catalogiseren:. (1°)klachten die programmagerelateerd zijn; (2°) klachten betreffende de programmering en  (3°) klachten inzake  technische aspecten. 

Verstrepen wijst erop dat de jaarverslagen slechts beperkte informatie verstrekken over de klachten. Zo wordt er in het jaarverslag van 2009 geen enkel cijfer vermeld die een indicatie geeft van de klachtenevolutie. Er wordt enkel gemeld dat er in 2009 minder klachten waren dan in 2008. "Dit is  misleidend" zegt Verstrepen, omdat het hier gaat over een daling van de klachtentoename ten opzichte van het jaar voordien. In 2008 is er immers een relatieve toename van  het aantal klachten  van 29 procent kten opzichte van 2007. In 2009 is er  een toename van 18 procent ten opzichte van 2008. Vertaald in absolute cijfers betekent dit dat er in 2009 4.363 klachten ontvankelijk verklaard werden tegenover 3.545 in 2008. Er zijn in 2009 dan ook niet minder klachten, maar wel degelijk meer klachten!

Verstrepen is van oordeel dat de VRT bezwaarlijk tevreden kan zijn met dergelijke cijfers. Naast het feit dat het aantal klachten nog steeds blijft stijgen spreken de absolute cijfers voor zich: "Elke dag zijn er 11 mensen in Vlaanderen die een klacht indienen die ontvankelijk wordt verklaard". Naar aanleiding van de parlementaire bespreking van de nieuwe beheersovereenkomst, is Verstrepen dan ook van plan om Vlaams minister Lieten met deze cijfers te confronteren. 

Reacties op "52% meer VRT-klachten"

Jurgen Verstrepen
09/12/2010 12:25
Geachte,

U begon met de stelling dat vorig jaar de klachten niet met de helft zijn toegenomen. Dat beamen wij ook. Naar onze berekeningen zijn de klachten van 2009 tegenover 2008 toegenomen met 18%(van 3454 naar 4364). Wel zijn de klachten sinds 2005 tot en met 2009 toegenomen met een (gewogen) gemiddelde van 52%.

De 1042 klachten die betrekking hebben op de derden horen misschien niet direct tot de verantwoordelijkheid van de VRT, maar indirect is ze dat zeker wel. De VRT beslist om met deze actoren samen te werken.

Ondanks de systeemverandering van klachtenrapportering sinds 2007, leek het ons toch interessant deze evolutie te schetsen. LDD neemt aan dat deze hervorming trouwens in functie is van de klager.
VRT Klantendienst
08/12/2010 19:30
De VRT heeft veel aandacht voor de vragen en klachten van haar mediagebruikers. Het bericht dat we vorig jaar de helft meer klachten zouden hebben binnengekregen klopt echter niet.

De VRT ontving in 2009 4.363 klachten. 3.321 daarvan hadden rechtstreeks betrekking op de werking van de openbare omroep zelf. De overige 1042 hadden betrekking op derden (distributeurs/Norkring/e.a. privé-bedrijven). Deze klachten waren wel ontvankelijk omdat ze de normale werking van de VRT verhinderden, maar de VRT kon zelf geen oplossing aanbieden.

De klachten die wel rechtstreeks op de werking van de VRT betrekking hadden zijn gedaald. In 2009 waren het er 224 minder dan in 2008.Toen ontving de VRT 3.545 klachten.

Ook kun je de cijfers van 2009 niet vergelijken met die van 2005 . Want pas sinds 2007 maken we een klachtenrapportering op basis van geregistreerde klachten in een contactmodulesysteem.

De VRT kreeg trouwens in april van dit jaar nog een pluim van de Vlaamse ombudsman omdat de omroep de klachten ernstig neemt, een grondige rapportering doet en kan aantonen dat er actie wordt ondernomen om de klachten te verminderen.: Heel goede rapporten zijn er van de Klachtendienst Financiën, van het Vlaams ministerie van Onderwijs, van Kind en Gezin, van het UZ van Gent, van de VRT, van de Vlaamse Landmaatschappij, van het Agentschap Wegen en Verkeer en van De Lijn."

De VRT betreurt het dat deze foute berichtgeving haar klantendienst in een negatief daglicht stelt.
Speedy
08/12/2010 16:27
Zijn de andere (commerciële) zenders zoveel beter!! Er is in Vlaanderen nog enkel “Junk tv te bekijken”. Decadente kook programma’s terwijl de helft van deze aardkloot honger lijd. Zinloze, misleidende reclame tot vervelends toe. Het groene en rode beleid word je gewoon in het strot geramd. Oeverloos gezwam in praat shows, waarin overigens de politiekers en BV’s met hun vooringenomenheid en alwetendheid het best uitblinken. Platvloerse seks, geweld en sensatiezucht. Er is geen greintje respect voor slachtoffers, die in de greep van journalisten (paparazzi), vernedert, veroordeeld en beklad worden. Media, doe zo verder, samen met de lakse politiek en gerecht is Vlaanderen het mekka van criminelen geworden en is binnen enkele decennia onze samenleving helemaal naar de vaantjes.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*