Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

31/03/2011 Jean-Marie Dedecker over de 'Prins Laurent'-story

Tijdens de bijeenkomst van de Kamer op donderdag 24 maart 2011 stond er een actuele vraag van Jean-Marie Dedecker op de agenda over het hele verhaal rond prins Laurent en de vraag naar de noodzakelijkheid en gegrondheid van zijn dotatie. Jean-Marie Dedecker kan hier niet langer tegen.

'Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, met 26 000 euro netto per maand denk ik dat prins Laurent de best betaalde werkloze van dit land is.'

'Het gaat niet alleen over de Kabilareis van nu. Een heel kleine opsomming. Hij heeft zich als prins Woef beziggehouden met het hondenasiel. Wie heeft de schulden betaald? De belastingbetaler. Hij heeft ooit zijn villa Clémentine in orde gezet en hij heeft de factuur doorgestuurd naar de zeemacht. Hij heeft ooit een onroerend patrimonium verzameld. Hij heeft dat gedaan met een kluwen van subsidies met allerhande vzw's van Compagnie des Eoliennes tot GRECT. Als hij op reis gaat, betaalt hij zijn tickets niet, want ongeveer een maand geleden heeft de eerste minister hier gezegd dat het de laatste keer is en dat wij daar iets moeten aan doen. Hij is voor de hernieuwbare energie, maar het enige wat hij doet, zijn constant hernieuwbare fratsen. Hij gaat boompjes planten bij Kadhafi en nu gaat hij boompjes planten bij Kabila.'

Bekijk hier de beelden van de toespraak van Jean-Marie Dedecker over prins Laurent (kies links in de menu balk voor Jean-Marie Dedecker onder het onderwerp vraag dotatie prins Laurent)