Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

30/03/2011 Lode Vereeck over de mogelijke gedeeltelijke overname van de federale staatsschuld door Vlaanderen en de nota van het Planbureau betreffende de budgettaire gevolgen van een nieuwe staatshervorming

31/03/2011 15:10 - LDD in het Vlaams Parlement

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 30 maart 2011 stond er een actualiteitsdebat gepland over de mogelijke gedeeltelijke overname van de federale staatsschuld door Vlaanderen en de budgettaire gevolgen van een nieuwe staatshervorming. LDD fractievoorzitter Lode Vereeck nam hieraan deel.

"Laat ons eerlijk zijn: de euforie van premier Leterme over zijn begroting is eigenlijk misplaatst. De premier is er trots op dat de Belgische begroting een voorsprong heeft op het traject van het stabiliteitsprogramma. Als we het recente rapport van de Hoge Raad van Financiën nalezen, dan blijkt er toch wel een verontrustende situatie te zijn omdat de Hoge Raad van Financiën zeer duidelijk stelt dat de verbeterde budgettaire situatie op het federale vlak bijna volledig toe te schrijven is aan een verbeterde conjunctuur en er nauwelijks sprake is van structurele maatregelen. De Hoge Raad wijst dan ook terecht op de duurzame sanering van de financiën, vooral langs de uitgavenzijde, aangezien er in dit land al een torenhoge belastingsdruk is", aldus Lode Vereeck.

"Als we een ongewijzigd beleid zouden doorvoeren en als er geen nieuwe conjunctuurvertraging optreedt, dan zou België toch weer rond een tekort van min 4,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) schommelen. Dat is nu de realiteit."