Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

29/06/2011 Lode Vereeck inzake het ontwerp van Rekendecreet

04/07/2011 12:02 - LDD in het Vlaams Parlement

Lode Vereeck tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (rekendecreet).

Lode Vereeck: "Voorzitter, voor mij is het ontwerp van Rekendecreet een dossier dat stinkt. We hebben voorgesteld op een heel logische manier in te gaan op de door het Rekenhof en door de Raad van State geformuleerde bekommernissen. We hebben hier echt geen afdoend antwoord op gekregen. Ook in de technische uitleg die het kabinet van minister Muyters zo fantastisch heeft voorbereid en die de heer Van Dijck net heeft voorgelezen, vind ik onvoldoende argumenten terug.

Gezien de limitatieve lijst van te controleren instellingen is er dus een amendement gekomen. Het is een cruciale discussie. Het Rekenhof speelt een cruciale rol in de ondersteuning van de parlementaire controle. We mogen niet lichtzinnig omgaan met het ontwerp van decreet en het voorstel van decreet, want die dreigen de controlebevoegdheid van het Rekenhof in te perken."