Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

29/06/2011 Lode Vereeck inzake het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting

04/07/2011 12:25 - LDD in het Vlaams Parlement

Lode Vereeck tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011.

Lode Vereeck: "Hoe je dat ook draait of keert: de ontvangsten vertonen een enorm groeipad. Als je dat vergelijkt met het begrotingstraject dat naar voren werd geschoven aan het begin van deze legislatuur, zie je dat het toen economisch veel minder rooskleurig was. We hebben die groeiverwachtingen alleen maar naar boven kunnen bijstellen. Dat vertaalt zich ook in de meerjarenraming. Het verschil tussen wat er oorspronkelijk voor 2011 in die meerjarenraming staat en wat we nu krijgen, is 719 miljoen euro. Ik kan allerlei vergelijkingen maken. De bottomline is: we hebben een enorm groeipad in de ontvangsten. Vanuit die optiek beginnen er belletjes te rinkelen bij de oppositie: hoe is het mogelijk dat er met zoveel extra geld, zo weinig extra middelen zijn voor de Vlaamse kerntaken? Waarom is er geen bijstelling van het begrotingstraject? Meer zelfs: hoe komt het dat de schuld dan nog eens stijgt met 0,4 miljard euro?"