Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

27/10/2010 Peter Reekmans over de toekenning van subsidies binnen het beleidsveld Toerisme

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans nam namens LDD deel aan het actualiteitsdebat van 27 oktober 2010 betreffende het onderzoek van het Rekenhof naar de vier budgettair belangrijkste subsidiestromen in het beleidsveld Toerisme.