Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

26/10/2011 Ivan Sabbe over de concentratie van de werkloosheid in de grote steden

26/10/2011 18:00 - LDD in het Vlaams Parlement

Op woensdag 26 oktober 2011 haalde Ivan Sabbe ten aanzien van minister van Werk Philippe Muyters een studie aan, waaruit blijkt dat de werkloosheid in Vlaanderen zich steeds meer concentreert in de grote steden, en dan vooral Antwerpen en Gent. Volgens de onderzoekers hebben de grote steden baat bij een specifiek en decentraal beleid.

Ivan Sabbe: "Het komt eigenlijk erop neer om meer samenwerking tussen de VDAB en het regionaal niveau te organiseren en de steden inzake activering een grotere bevoegdheid te geven. Men stelt dus voor om meer bevoegdheden naar het lokale niveau te delegeren, want die staan dichter bij de mensen. In het krantenartikel zegt u dit ter harte te zullen nemen. Welke maatregelen zult u treffen om deze aanbeveling in de praktijk om te zetten?"