Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

250 miljoen binnen, gaskraan buiten

19/09/2008 17:17 - Opinie

"België heeft Belgisch-Franse energieoorlog verloren." Dat stelt Jean-Marie Dedecker in een opiniestuk in De Tijd.

De gemeenteholding Publigas en GDF Suez sloten een akkoord waarbij de gasholding van de Belgische gemeenten tegen 31 december 2009 zijn belang in de gasnetbeheerder Fluxys kan uitbreiden tot 51 procent van het kapitaal. In ruil daarvoor krijgt GDF Suez een belang van 60 procent in Fluxys International, een nieuw bedrijf dat het kroonjuweel van Fluxys zal beheren: de lng-terminal in Zeebrugge.

Als troostprijs voor Publigas werd afgesproken dat de operationele leiding van de terminal in handen van Fluxys komt. De Belgische gemeenten zullen zo de meerderheid van de raad van bestuur van de gasterminal kunnen aanwijzen.

De Zeebrugse gasterminal is strategisch een van de belangrijkste toegangspoorten tot de Belgische en de Noordwest-Europese gasmarkt. Wie de gaskraan beheert, controleert vanzelf ook de gasleiding. Bovendien werken de nieuwe spelers op de elektriciteitsmarkt allemaal met gasgestookte centrales.

Wie het aardgasnet in handen heeft, controleert indirect dus ook de elektriciteitsmarkt. Publigas-voorzitter Daniël Termont dreigde daarom enkele maanden geleden nog op te stappen als het Franse energieconcern een controlemeerderheid in de terminal zou verwerven. Maar verleden week klopte hij zichzelf op de borst met de bereikte deal. Hij verklaarde trots dat de gasbevoorrading in ons land verzekerd is en probeerde de indruk te wekken dat Publigas de gasterminal naar zich toe had gehaald. Maar zo wordt een loopje genomen met de waarheid.

Begroting

In werkelijkheid krijgt GDF Suez de controle over de gasterminal in Zeebrugge in ruil voor 250 miljoen euro die de regering wil van Suez. GDF Suez-topman Gérald Mestrallet zei voor de zomer al dat de regering-Leterme mocht fluiten naar de bijdrage van de energiesector aan de federale begroting als Suez de Zeebrugse gaskraan zou moeten afstaan.

Hij trok aan het langste eind: België staat voor een schamele aalmoes de strategische gastoevoer aan de Fransen af en heeft geen enkele stok meer achter de deur voor het veiligstellen van de gasbevoorrading van ons land. Want zodra meerderheidsaandeelhouder GDF Suez en 'meerderheidsbestuurder' Publigas een meningsverschil zullen hebben over de gasterminal zal de Franse raison d'Etat het zonder enige twijfel halen van het Belgische inspraakrecht.

In dezelfde zin kan ook het 'evaluatiemoment' in 2010, dat in het Fluxys-akkoord ingebouwd is, niet serieus genomen worden. Alsof de Fransen in 2010 zullen zeggen: 'Belgen, jullie hebben gelijk. De samenwerking verliep niet goed. Hier krijgen jullie de gasterminal terug'. Hebt u al ooit gehoord van een bedrijf waar de directie wezenlijk kan ingaan tegen zijn hoofdaandeelhouders?

De Belgische overheid heeft andermaal laks gepresteerd in een energiedossier. Eerder verloren we door verwaarlozing van het dossier door opeenvolgende Belgische regeringen het gouden aandeel uit de Pax Electrica II. Met het Fluxys- akkoord geeft de huidige regering de poort tot de Belgische energiemarkt in Franse handen. GDF Suez heeft zijn slag thuisgehaald.

Het is nu enkel nog wachten op het persbericht waarin minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) zal aankondigen dat de bijdrage van 250 miljoen van de energiesector aan de federale begroting binnen is. Hij communiceerde eerder voor zijn beurt, maar werd toen teruggefloten door Gérard Mestrallet en premier Yves Leterme bij gebrek aan garanties voor de eerstgenoemde.

Na het Fluxys-akkoord is het weinig verrassend dat staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet (cdH) op 5 september in de Kamercommissie Financiewezen verklaarde 'positief gestemd' te zijn dat het in de begroting ingeschreven bedrag ook effectief wordt gestort.

Consument

De dupe van dit alles is de consument. Wij allemaal dus, want energie is een basisbehoefte. Door de controle van Suez op Fluxys zijn al zeven jaar geen investeringen gebeurd, met als resultaten congestie op het transportnetwerk, geen toegang voor nieuwkomers op de markt, en België dat zich als Europese aardgasdraaischijf liet inhalen door Nederland.

Door de juridische en economische controle op de opslagcapaciteit van aardgas kan GDF Suez het slot op de deur van de Belgische en Europese aardgasmarkt houden en zich zo verzekeren van stabiele winstmarges. Burgemeesters en schepenen zwijgen zedig. Als ultieme aandeelhouders van Publigas profiteren de gemeenten volop mee van de uitverkoop van de Belgische energiemarkt. Comfortabeler dan de gemeente expliciet te belasten, want de kas wordt gespijsd in alle stilte. Wat niet weet, niet deert? Of plat opportunisme? Aan u het oordeel.

Jean-Marie Dedecker is Kamerlid en voorzitter van Lijst Dedecker.