Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

2,5 MILJOEN (Het Belang van Limburg, pag. 7, 19/01/2013)

20/01/2013 12:50 - Verschenen

Vlaamse bestuurders in 189 entiteiten kosten

BRUSSEL - De Vlaamse overheid moet elk jaar 2,5 miljoen euro betalen voor de bestuurders en regeringscommissarissen van zijn verschillende entiteiten. "Bepaalde entiteiten hebben bestaansrecht, maar de versnippering is te groot en kost te veel", zegt Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD).

In 2006 kreeg de Vlaamse overheid met Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) een nieuwe organisatiestructuur. Dit vernieuwingsproject moest de Vlaamse overheid transparanter en slagvaardiger maken. BBB resulteerde in de opdeling van de Vlaamse overheid in dertien homogene beleidsdomeinen, met telkens dezelfde structuur (zie rechts).

189 entiteiten

In een antwoord op vragen van LDD-fractieleider Lode Vereeck zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) dat er in totaal 189 entiteiten bestaan binnen de Vlaamse overheid. Daarvan hebben er 66 een raad van bestuur die de strategische leiding van die entiteit bepaalt.

De directeur-generaal en zijn mensen voeren dat beleid uit (dagelijks bestuur).

"45 entiteiten beschikken over een bezoldigde raad van bestuur. Daarnaast hebben 75 entiteiten een regeringscommissaris.

Die voert namens zijn minister controle uit binnen zo'n entiteit", zegt Vereeck. "Deze bestuurders en commissarissen kosten de Vlaamse overheid elk jaar opnieuw bijna 2,5 miljoen euro. Dat is een onderschatting. Immers, voor de VRT, de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en nog een rits entiteiten heeft de minister de bestuursvergoedingen niet meegedeeld."

Vereenvoudiging

"In principe is het een goede zaak dat de uitvoering van beleidstaken een stuk wordt losgekoppeld van de politiek.

Neem nu de VDAB, waar mensen met kennis van zaken het Vlaamse arbeidsmarktbeleid kunnen aansturen", zegt Vereeck. "Bepaalde entiteiten hebben dus zeker hun bestaansrecht. Maar de huidige situatie kan bezwaarlijk efficiënt worden genoemd. Ik stel me de vraag of al die instellingen en hun bestuurders evenveel meerwaarde hebben."

Vereeck stelt nog dat er in de politiek altijd wel een reden gevonden wordt om iets nieuws op te richten, maar dat er zelden iets wordt afgeschaft. "Niet alle nieuwe instellingen zijn even nuttig. Neem nu het Vlaams Energiebedrijf dat vorig jaar werd opgericht. Niemand weet eigenlijk wat dit nu eigenlijk gaat doen", zegt de LDD'er. "Nochtans zijn er mogelijkheden zat om een aantal instellingen samen te voegen. Zo'n vereenvoudiging zal de begroting niet redden, maar een overheid moet streven naar maximale efficiëntie. Dat is nu onvoldoende het geval. De 2,5 miljoen euro bewijst dat."

© 2013 Concentra