Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

25/03/2010 Jean-Marie Dedecker over de normvervaging bij Minister Wathelet (Jean-Marie Dedecker)

"Minister Wathelet, door uw schuld komen 110.000 mensen extra naar België. De helft zal voor de rest van zijn leven van een uitkering leven."

Nadat LDD woensdag het ontslag had geëist van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Wathelet, wees Jean-Marie Dedecker tijdens het plenair debat nog eens op de normvervaging bij Wathelet.

Dedecker: "U hebt klaar en duidelijk op tv gezegd dat, als er in een dossier fraude gepleegd is, dat geen reden is om een dossier af te wijzen. U hebt het hier nu opnieuw gezegd. U weet dat er een rechtsregel is - ik herhaal die nog eens voor u - die bepaalt dat bedrog alles vernietigt. Dat is zo. Als men een naturalisatieaanvraag indient en men heeft bedrog gepleegd, dan is het over. Dat is jurisprudentie, mijnheer de staatssecretaris."
* Deze functie werkt alleen in internet explorer