Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

25/01/2012 Ivan Sabbe over het ontwerp van werkgelegenheidsplan van de Vlaamse sociale partners

26/01/2012 11:27 - LDD in het Vlaams Parlement

Ivan Sabbe vraagt aan minister Philippe Muyters meer uitleg over het ontwerp van werkgelegenheidsplan, met daarin maatregelen als de systematische begeleiding van werkzoekenden tot en met de leeftijd van 58 jaar, de 50-plus premie en streefcijfers voor bedrijven over het aantal 50-plussers dat zij moeten aanwerven.

Ivan Sabbe: "Niet alleen is er dus die aanmoedigingspremie voor tijdskrediet, er zijn ook de kosten voor de outplacement voor die categorie. Ik dacht dat we zouden proberen ook wat dat betreft buiten de lijntjes te kleuren en die twee zaken weg te nemen. Wat voor zin heeft het immers om geld te besteden aan het in dienst nemen van 50-plussers, als men weet dat daar tegelijk betalingen tegenover staan die net het tegenovergestelde bereiken?"