Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

25/01/2012 Boudewijn Bouckaert over de studie ‘Hervormingen in het Secundair Onderwijs’ door denktank Metaforum

26/01/2012 11:18 - LDD in het Vlaams Parlement

Boudewijn Bouckaert stelt een actuele vraag aan minister van Onderwijs Pascal Smet over de visietekst over 'Hervormingen in het Secundair Onderwijs' door de interdisciplinaire denktank Metaforum Leuven. Enerzijds correspondeert deze visietekst in grote mate met de oriëntatienota van de minister, maar anderzijds ontwikkelen de onderzoekers naast dit ideaaltypisch project een aantal gerichte en haalbare maatregelen.

Boudewijn Bouckaert: "Is het niet opportuun eerder de benadering van de onderzoekers van Metaforum te volgen en te beginnen met het invoeren van de door hen voorgestelde, punctuele maar effectieve en realistische maatregelen, zoals de afschaffing van het B-attest, de introductie van het vak technologisch denken in de tweede graad van  het ASO..."