Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

2,4 miljoen euro aan Vlaamse 'zitpenningen' (De Tijd, pag. 6, 19/01/2013)

20/01/2013 12:47 - Verschenen

Binnen de Vlaamse overheid bestaan 189 entiteiten. 66 daarvan hebben een raad van bestuur.
189

De bestuursvergoedingen en controlekosten van de instellingen die verbonden zijn aan de Vlaamse overheid kostten in 2011 2,4 miljoen euro. LDD klaagt de versnippering aan.

Even recapituleren. In 2006 kreeg de Vlaamse overheid een nieuwe organisatiestructuur. De operatie 'Beter Bestuurlijk Beleid' was een grootscheeps vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid transparanter en efficiënter moest maken. Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap werd opgesplitst in dertien beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein bestaat uit een ministerie, een beleidsvoorbereidend departement, een strategische adviesraad en intern en extern verzelfstandigde agentschappen die instaan voor de uitvoering van het beleid. Concreet: voor het beleidsdomein Onderwijs bijvoorbeeld bestaat er een ministerie van Onderwijs, een departement Onderwijs en verschillende verzelfstandigde agentschappen die het beleid uitvoeren. Een voorbeeld is Agion, het agentschap voor infrastructuur in het onderwijs. Daarnaast geeft de Vlaamse Onderwijsraad VLOR adviezen aan de minister. Binnen de Vlaamse overheid bestaan in totaal 189 van dit soort entiteiten. Een groot deel van die zelfstandige instellingen en agentschappen worden gecontroleerd door de regering. Zij stelt daarvoor een regeringscommissaris of een regeringsafgevaardigde aan. 66 instellingen worden ook gecontroleerd door een eigen raad van bestuur. Op basis van een reeks parlementaire vragen aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) en Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) kon Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD) de kostprijs van die bestuurders en regeringscommissarissen berekenen. De bestuursvergoedingen waren in 2011 goed voor 2,2 miljoen euro. Tel daar de kosten voor de regeringscommissarissen en de regeringsafgevaardigden bij en de controle van die verschillende entiteiten loopt op tot 2,4 miljoen euro per jaar. Deze regeerperiode zullen bovendien nog een aantal instellingen worden gecreëerd, zo blijkt uit het antwoord van minister Bourgeois. Voorbeelden zijn de Nationale Plantentuin of het Vlaams Energiebedrijf. 'De overheid huurt via het inschakelen van experts in een raad van bestuur een stuk expertise in. Bestuursvergoedingen betalen is dus op zich geen probleem', zegt Vereeck. 'Maar in 2011 kostten deze instellingen bijna 2,5 miljoen euro aan bestuursvergoedingen en controlekosten. De wildgroei aan instellingen heeft een kostprijs. Hebben alle instellingen en hun bestuurders wel een meerwaarde?' LDD klaagt de versnippering aan en pleit voor een vereenvoudiging. 'Er is altijd wel een reden om iets nieuws op te richten, maar de overheid schaft zelden een instelling af. Niet alle nieuwe instellingen zijn even nuttig. Denk maar aan het Vlaams Energiebedrijf, waarvan niemand weet wat dit nu eigenlijk gaat doen. Deze cijfers maken duidelijk dat een wildgroei aan instellingen een niet te verwaarlozen kostprijs heeft voor de Vlaamse begroting.' Vereeck zal aan Bourgeois een maatschappelijke kosten-batenanalyse vragen. Het oppositielid doet alvast enkele suggesties tot samenwerking. 'De naamloze vennootschappen Waarborgbeheer en Gigarant kennen bijvoorbeeld allebei waarborgen toe, weliswaar aan een andere doelgroep. Waarom zijn dit twee aparte vennootschappen? Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek kent mandaten toe voor onderzoeksprojecten, terwijl de Herculesstichting onderzoeksinfrastructuur financiert. De bestuursleden hebben een gelijkaardig profiel. Waarom worden beide instellingen niet samengevoegd?'

© 2013 Mediafin