Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

24/03/2011 Jean-Marie Dedecker over het rookverbod

Tijdens de bijeenkomst van de Kamer op donderdag 24 maart 2011 stond er een actuele vraag van Jean-Marie Dedecker op de agenda over het algemeen rookverbod. Jean-Marie Dedecker kan hier totaal geen vrede mee nemen.

"Ik stel voor dat wij het doen zoals in Nederland, waar er een soort volksopstand geweest is en waar nu een nieuwe regering is die luistert naar de bevolking en die zich niet laat doen door het gezondheidsfanatisme, die beseft dat 30 % van de mensen in onze samenleving verslaafd is, en die klaar en duidelijk stelt dat in cafeetjes waar er geen personeel is en die minder dan 70 m2 groot zijn, de cafébaas beslist of er wel of niet gerookt wordt."

"Ik zal zelf ook een wetsvoorstel indienen en er de hoogdringendheid voor vragen. Mijn voorstel behelst dat in cafés van minder dan 75 vierkante meter groot, waar er geen personeel is, de cafébaas over het roken beslist. Mijnheer de minister, u hebt nog twee maanden de tijd om dat goed te keuren. Anderzijds verheug ik mij erover dat u zegt dat er maatregelen komen."

Bekijk hier de beelden van de toespraak van Jean-Marie Dedecker over het rookverbod (kies links in de menu balk voor Jean-Marie Dedecker onder het onderwerp vraag rookverbod)