Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de Kamer van Volksvertegenwoordigers

24/02/2011 Jean-Marie Dedecker over het rapport van Comité P inzake het onderzoek Annick Van Uytsel

Tijdens de bijeenkomst van de Kamer op donderdag 24 februari 2011 besprak de Kamer het rapport van Comité P inzake het onderzoek naar de moord op Annick van Uytsel. Jean-Marie Dedecker nam hierbij het voortouw.

"Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, wij vernemen in de pers dat volgens een rapport van het comité P er werd geklungeld in het gerechtelijk onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel."

"Ik benadruk dat het over een persbericht gaat. Ik vind het jammer dat de gerechtelijke politie vandaag moet zeggen dat zij het rapport nog niet heeft mogen inzien om over verdediging te kunnen praten."

"Zal Justitie een onderzoek instellen? Zult u dat vragen aan de Hoge Raad voor de Justitie? Was de procureur des Konings op de hoogte van het informatierapport? Heeft hij iets gedaan toen dat onderzoek stremde? Vandaag horen wij alleen maar van het comité P, terwijl Justitie voor 100% op de hoogte moet geweest zijn, gelet op alle mogelijkheden die er bestaan. Waarom heeft dat dan zo lang aangesleept? Zult u een onderzoek aanvragen bij de gerechtelijke macht?"

Bekijk hier de beelden van de toespraak van Jean-Marie Dedecker over het rapport van Comité P (kies links in de menu balk voor Jean-Marie Dedecker onder het onderwerp onderzoek Annick van Uytsel - rapport Comité P)