Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

2.300 sociale woningen erbij voor 5.400 gezinnen (Het Laatste Nieuws, pag. 14 07/05/2013)

07/05/2013 12:05 - Verschenen

Nooit werden er de voorbije tien jaar méér nieuwe sociale woningen gebouwd: dit jaar komen er zo'n 2.300 bij. Toch blijven de wachtlijsten groeien. De afgelopen twee jaar met 5.400 gezinnen per jaar. "Het is dweilen met de kraan open. Hoeveel we ook bouwen, de wachtlijst groeit sneller. Dat is niet houdbaar", zegt Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD). "Dat zal er niet op verbeteren nu meer mensen in aanmerking komen."

In Vlaanderen worden er momenteel 137.729 sociale woningen verhuurd. En dat aantal groeit gestaag. Onder impuls van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) wordt er verwoed gebouwd. Het aantal nieuw in gebruik genomen sociale woningen is gestegen van 1.392 in 2009 tot 1.954 in 2012. En gezien er vorig jaar al 2.223 nieuwe sociale woningen vergund werden, zal dat aantal dit jaar wellicht rond de 2.300 komen. "Dat is het hoogste aantal in tien jaar", zegt Van den Bossche.

2,5 jaar wachten

Toch lijkt die bouwwoede absoluut niet te volstaan om de wachtlijsten klein te krijgen. Begin vorig jaar stonden er welgeteld 91.926 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Al is dat cijfer vertekend door huurders die al een sociale woning hebben, maar toch op de wachtlijst staan om hun te kleine flat in te ruilen voor een groter gezinsappartement. "Als we die mensen eruit filteren, houden we 70.680 kandidaat-huurders over", zegt Van den Bossche. Twee jaar eerder stonden er nog maar 60.032 personen of gezinnen op de wachtlijst. "Dat betekent dat er in twee jaar 10.828 kandidaat-huurders zijn bijgekomen op de wachtlijst", zegt LDD-fractieleider Lode Vereeck. Gemiddeld moeten ze 2,5 jaar wachten op een sociale woning.

Huursubsidies

"De cijfers tonen aan dat de huidige aanpak niet werkt", zegt Lode Vereeck. "Per extra gebouwde sociale woning, komen er gemiddeld twee kandidaat-huurders bij op de wachtlijst. Zo komen we er nooit. Daarom zouden we het belastinggeld beter besteden aan huursubsidies dan aan nieuwe, dure sociale woningen." Bovendien heeft de Vlaamse regering vorige week pas beslist om de inkomensgrenzen voor wie recht heeft op een sociale woning op te trekken met enkele duizenden euro's op te trekken. "Daardoor komen ook mensen met laagbetaalde jobs in aanmerking voor een sociale woning. We kregen hier schrijnende brieven van poetsvrouwen en straatvegers die net te veel verdienen", zegt de woordvoerder van Van den Bossche. Voor een werkloze kon het soms lonender zijn om een slechtbetaalde job te weigeren omdat hij anders van de wachtlijst geschrapt zou worden. Door de maatregel stijgt het aantal rechthebbenden van 211.000 naar grofweg 250.000 gezinnen in Vlaanderen. "Dat zijn er 39.000 méér dan nu", merkt Vereeck op. "Als die zich nu allemaal op de wachtlijst inschrijven, dan zijn er dit jaar 19 extra kandidaten voor elke bijkomende woning."

Sociale mix

Minister Freya Van den Bossche geeft ruiterlijk toe dat het verhogen van de inkomensgrenzen een effect zal hebben op de wachtlijsten. Al gaat ze ervan uit dat slechts één op de drie rechthebbenden ook effectief een sociale woning zal aanvragen. "De wachtlijst zal dus aangroeien, maar ook werkenden met een laag inkomen hebben behoefte aan een betaalbare sociale woning. Bovendien is het ook goed voor een sociale wijk dat er ook mensen wonen mét een job", zegt de woordvoerder van Van den Bossche. "Die mensen helpen en zorgen voor leefbare wijken is belangrijker dan de wachtlijsten met kunstmatige ingrepen laag te houden."

© 2013 De Persgroep Publishing

Peter Gorle - Het Laatste Nieuws, pag. 12