Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in het Vlaams Parlement

23/05/2012 Lode Vereeck bij de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012

24/05/2012 11:01 - LDD in het Vlaams Parlement

Lode Vereeck sprak uitgebreid in het debat over het ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012.

Lode Vereeck: "Ik roep de Vlaamse Regering op de toekomst door middel van structurele besparingen voor te bereiden. Dat betekent twee zaken. Binnen het budget moeten uitgaven naar meer toekomstgerichte uitgaven, zoals onderzoek en ontwikkeling, worden verschoven. Daarnaast moeten buffers voor toekomstige budgettaire uitdagingen worden aangelegd."